Oficjalny serwis internetowy Gminy Bejsce   * AKTUALNOŚCI *
 
Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor polski
 

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Ksiązka telefoniczna mieszkańców

    Wrota świętokrzyskie

  e - świętokrzyskie

Perły Ponidzia
 

 


 

   


      
 

Archiwum


Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej 2015

...zarządzone na dzień 10 maja 2015 roku

http://prezydent2015.pkw.gov.pl

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAimbok-fB0qdFtxnOnnwWPXa1_RiiZCu

 

 

Wirtualny spacer po Gminie Bejsce i Powiecie

 Kazimierskim

 

Wiadomości z Bejsc, okolic i regionu

 

PRZETARGI, NIERUCHOMOŚCI

Piknik Rodzinny 31 maja 2015 Bejsce

Zapraszamy na Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się o godzinie 14:00  31 maja 2015r. na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Bejscach. Organizatorem jest Gmina Bejsce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach, Gminny Ośrodek Kultury w Bejscach, Szkoły z terenu Gminy Bejsce oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Wstęp wolny.

Statystyczne Badania Ankietowe 2015

Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce

...czytaj plik "pdf"

Oferta półkolonii dla dzieci i młodzieży

Związek Młodzieży Wiejskiej, wzorem lat ubiegłych, przygotowuje się do akcji organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 2015. Jednym z elementów naszego przedsięwzięcia jest organizacja półkolonii letnich (tj. wypoczynku w miejscu zamieszkania w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, tj. szkoła, świetlica wiejska, remiza itp.) dla dzieci rolników, w wieku 6-16 lat, których co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z propozycją wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Szczegóły oferty:
Termin realizacji półkolonii:

  • półkolonie powinny odbyć się w terminie od 29 czerwca do 30 sierpnia 2015 r.

  • łączny czas trwania półkolonii nie może przekroczyć 10 dni.

Odpłatność uczestników: 50zł
W ramach organizowanych półkolonii letnich zapewniamy:

  • mini wyprawkę szkolną, (m.in. plecak, przybory szkolne);

  • koszty opieki kadry pedagogicznej;

  • 2 posiłki (w tym obiad);

  • organizację programu kulturalno-oświatowego (m.in. wycieczki, zajęcia sportowe, plastyczne itp.).

W przypadku chęci współuczestnictwa ww. przedsięwzięciu, prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego półkolonii za pośrednictwem strony internetowej www.zmw.pl nie później niż do 1 czerwca 2015 r. Liczba miejsc jest ograniczona. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

 

Informacja Wójta Gminy Bejsce dotycząca II tury Wyborów

 Prezydenckich 2015

 

http://bejsce.eu/uploads/2015/05/informacja-W%C3%B3jta-wybory1.jpg

Wójt Gminy Bejsce Wójtem Roku 2014/2015

w Plebiscycie Euro-Gmina

 

W poniedziałek, 18 maja 2015r. , odbył się XI Plebiscyt „EURO-GMINA 2014/2015” województwa świętokrzyskiego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Honorowym patronem przedsięwzięcia jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba .

 

Podczas plebiscytu nagrodzono samorządowców i  samorządy, a także przyznano sześć nagród specjalnych. Wyróżnienia specjalne został przyznane osobom, które wspierają rozwój samorządów, naszego regionu oraz jego kultury i przedsiębiorczości. Przyznano Liderów Samorządności, tytuły burmistrzów i super burmistrzów roku oraz miast i super miast roku, analogicznie honorowano wójtów oraz gminy. Wyróżnienia gminom przyznawano w czterech dziedzinach: kultura, gospodarka i przedsiębiorczość, rozwój gminnej infrastruktury i inwestycje. Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce po raz kolejny otrzymał wyróżnienie Wójta Roku  w tym plebiscycie. Wszystkim Nagrodzonym gratulujemy.

...więcej informacji na

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Bejscach

17 maja 2015 rok

W niedzielę 17 maja 2015 r. na boisku sportowym przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w których udział wzięło sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, jedna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewczęca i dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopięce z terenu Gminy Bejsce. Poszczególne drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.
Po złożeniu meldunku przez Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach mł. ogniomistrza Mariusza Grudnia uroczystego otwarcia zawodów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach – Wójt Gminy Bejsce – Józef Zuwała.

...więcej informacji - czytaj

ZAPROSZENIE

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC, ul.

Warszawska 49 lok 50, 25-531 Kielce

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt opracowany przez Fundację Przedsiębiorczości

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 -
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

ZAPROSZENIE

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC, ul. Warszawska 49 lok 50, 25-531 Kielce

na zlecenie  

Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

 

w terminie 18-22 maja 2015r. w Kielcach

(Hotel GROMADA Cedzyna/Kielc 44B, 25-900 Kielce)

organizuje pięciodniowe bezpłatne szkolenia

 

skierowane do:

- prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

- przedstawicieli firm rodzinnych,

- osób, które chcą podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą,

- przedstawicieli sektora małych przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich.

pt:

,,Zarządzanie i finanse w firmach zlokalizowanych na obszarach wiejskich”

 

Program szkolenia

Część 1 - Dwudniowe szkolenie teoretyczne  

·         Marketing oraz kreatywne techniki biznesowe

·         Możliwości wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 dla rolników i przedsiębiorców 

·         Wprowadzenie do symulacyjnej gry decyzyjnej

Część 2 - Trzydniowe szkolenie praktyczne

·         symulacyjna gra decyzyjna

 

Zapewniamy bezpłatnie obiad i serwis kawowy

 

Informacje i zgłoszenie uczestnictwa

e-mail:biuro@pragmatic.kielce.pl

telefoniczne (0-41 368 76 22,   504 081 790

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

 

 

Informacja prasowa

Warszawa, 29 kwietnia 2015 r.

 

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy
i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”.

Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będa wręczane w pięciu kategoriach:
mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

– Sytacja na rynku pracy jest coraz lepsza. Pracuje już 16 mln Polaków. To najlepszy wynik
od 1989 roku. Sukces ten zawdzięczamy przede wszystkim pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy. W konkursie wyróżniamy zarówno małe rodzinne firmy, jak i duże przedsiębiorstwa –
powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Jakie są kryteria oceny? Kluczowy jest wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty można zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie także rzetelność pracodawców - m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

– Doceniamy liczbę miejsc pracy, ale też ich jakość. W konkursie liczy się udział pracowników
w szkoleniach czy dodatkowy system wynagradzania –
dodał minister Kosiniak-Kamysz.

Jak zgłosić się do konkursu? Należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mpips.gov.pl/konkurs i przesłać go na adres konkurs@mpips.gov.pl, wysłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem KONKURS KREATOR). Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs to okazja do pokazania dobrych praktyk w relacjach pracowniczych, budowaniu kultury organizacyjnej firmy oraz systemu wartości, którymi się kierujemy. Udział w nim to cenne doświadczenie dla przedsiębiorstwa i dowód troski o aspekty pozabiznesowe i społecznie odpowiedzialne – powiedział Zbigniew Stopa, prezes zarządu firmy Lubelski Węgiel „Bogdanka“. Firma zwyciężyła w ubiegłorocznej edycji konkursu w kategorii duże przedsiębiorstwa przemysłowo-produkcyjne.

To bardzo cenne wyróżnienie, tym bardziej, że przyznane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ta prestiżowa nagroda motywuje do dalszych działań. Nie pracujemy dla nagród
i laurów, ale każde wyróżnienie sprawia, że każdego kolejnego dnia chcemy być lepsi
powiedział
Paweł Lachowicz, prezes zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo. Firma zdobyła nagrodę Kreator miejsc pracy w 2014 roku w kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa.

Nagrody pracodawcom wręczy minister pracy i polityki społecznej Władysław
Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej gali w czerwcu. Zwycięzcy konkursu otrzymają przez rok
prawo posługiwania się tytułem „Kreator miejsc pracy” i logiem konkursu.

W skład Kapituły konkursowej weszli przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Patronami medialnymi konkursu są: Gazetapraca.pl, Pracuj.pl, TVP INFO, Dziennik Gazeta Prawna, Radio TOK FM, BRIEF, Markapracodawcy.pl, Infor.pl, Personel i Zarządzanie,  hrpolska.pl oraz strategieibiznes.pl

W razie pytań prosimy o kontakt: Magdalena Górska (22) 661 11 17 magdalena.gorska@mpips.gov.pl

 

| Biuro Promocji i Mediów

| Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

| Tel. (+48 22) 661 11 13, 661 11 22

| Fax (+48 22) 661 11 24

| E-mail: prasa@mpips.gov.pl

| www.mpips.gov.pl

 

3 maja 2015 w Gminie Bejsce

 

...oto kilkadziesiąt zdjęć

3 Maja 2015 roku na terenie Gminy Bejsce uroczyście obchodzono 224 rocznicę Konstytucji 3 Maja połączoną z Dniem Strażaka.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w Kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Bejscach. W Mszy udział wzięli przedstawiciele UG w Bejscach        z wójtem Józefem Zuwałą na czele, nauczyciele, poczty sztandarowe: Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach, Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach,  Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach, OSP Bejsce, OSP Czyżowice, OSP Królewice, OSP Morawianki, OSP Piotrkowice, OSP Sędziszowice, poczet sztandarowy PSL-u oraz  mieszkańcy Gminy Bejsce.

Po Mszy Świętej uczniowie i absolwenci Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach przedstawili inscenizację dotyczącą uchwalonej w 1791 roku Konstytucji 3 Maja. Młodzież wzbudziła zachwyt zarówno przepięknym wykonaniem patriotycznych pieśni, jak                    i wzruszającą recytacją wierszy.

Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Bejscach – Józef Zuwała złożył najlepsze życzenia strażakom ochotnikom w związku z przypadającym 4 maja świętem ich patrona  - Świętego Floriana. Podziękował wszystkim druhom za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie, za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, za skuteczność działań mimo coraz większych wyzwań  i zagrożeń. Na zakończenie Józef Zuwała poprosił wszystkich obecnych, by udokumentowali swój patriotyzm poprzez swój udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się w dniu 10 maja 2015 roku.

 ...oto krótki Film

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1

Obszar wojewodztwo świętokrzyskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 13:00 dnia 28.04.2015 do godz. 23:00 dnia 28.04.2015

Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru

do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska(%)

80%

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk Piotr Wałach

Godzina i data wydania godz. 07:07 dnia 28.04.2015

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 woj.swietokrzyskie od 13:00/28.04 do

23:00/28.04.2015 deszcz 15-25 mm, porywy 70 km/h

RSO IMGW-PIB OSTRZEGA świętokrzyskie, burze z gradem dzień 28.04, opady deszczu do 25

mm, porywy wiatru do 70 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Zapraszamy do Zakładu Gospodarki Odpadami


Komunalnymi Sp. z o. o w Rzędowie

na Dni Otwarte Funduszy

 Europejskich

8 maja 2015 r.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w ramach akcji zaprezentuje dwa projekty zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim: Projekt pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy

oraz Projekt pn.: „Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie”.

Wszystkich, którzy chcą się przekonać jak funkcjonuje regionalna

 instalacjprzetwarzania odpadów komunalnych oraz

dowiedzieć się jak działa

RegionalneCentrum Edukacji Ekologicznej zapraszamy do Rzędowa!


 

W programie Dni Otwartych:

9.00 – 14.30 Prezentacje Projektów pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w

 Rzędowie gmina Tuczępy” oraz „Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ekologicznym Związku

 Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie”

9.30 - 14.30 Zwiedzanie indywidualnie lub w grupach zorganizowanych obiektów znajdujących się na terenie

Zakładu oraz pomieszczeń RCEE.

10.00 - 15.00 Piknik ekologiczny. W programie:

- wystawa prac laureatów konkursu plastycznego „Dobre rady na odpady”, oraz konkursu
„Eko-Marzanna”,

- uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Eko-Marzanna”,

- gry i zabawy edukacyjne oraz animacje ekologiczne dla dzieci i młodzieży,

- występ muzyczny dzieci z Centrum Kultury w Tuczępach,

- konkurs dla najmłodszych na rysunek chodnikowy,

- zbiórka butelek PET - pierwsze 100 osób, które dostarczą worek butelek PET dostanie sadzonkę drzewka

Cyprysik Lavsona,

- punkt informacyjno- promocyjny dotyczący projektów,

- grochówka.

Powyższe atrakcje są bezpłatne dla wszystkich uczestników Dni Otwartych ZGOK w Rzędowie.

Zorganizowane grupy prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne.

Więcej o Dniach Otwartych Funduszy Europejskich na stronie internetowej www.dniotwarte.eu oraz na stronie www.zgokrzedow.plS


 

Życzenia na Oktawę Wielkanocną od Biskupa Pomocniczego

Archidiecezji Chicago Andrzeja Wypycha

 

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 13

wydanego dnia 31.03.2015 o godz. 07:31

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1

Obszar wojewodztwo świętokrzyskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 23:00 dnia 31.03.2015 do godz. 18:00 dnia 01.04.2015

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,

w porywach do 90 km/h, z połnocnego zachodu.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska(%)

90%

Uwagi Zmiana dotyczy przedłużenia ważności ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk Łukasz Kiełt

Godzina i data wydania godz. 22:59 dnia 31.03.2015

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 woj.swietokrzyskie od 23:00/31.03 do 18:00/01.04.2015

kierunek NW, predkosc 30-40 km/h, porywy 90 km/h

RSO IMGW-PIB OSTRZEGA świętokrzyskie, silny wiatr w nocy 31.03/01.04 i w dzień 01.04,

średnia prędkość 30-40 km/h, w porywach do 90 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1

Obszar wojewodztwo świętokrzyskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 09:00 dnia 31.03.2015 do godz. 19:00 dnia 31.03.2015

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h,

w porywach do 75 km/h, początkowo południowo-zachodniego, stopniowo skręcającego na

zachodni.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska(%)

90%

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk Piotr Ramza

Godzina i data wydania godz. 14:13 dnia 30.03.2015

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 woj.swietokrzyskie od 09:00/31.03 do 19:00/31.03.2015

kierunek SW, predkosc 25-35 km/h, porywy 75 km/h

RSO IMGW-PIB OSTRZEGA świętokrzyskie, silny wiatr od rana do wieczora 31.03, średnia

prędkość 35 km/h, w porywach do 75 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Bejsce

 

                   

           Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień  31 marca 2015r. na godz. 10⁰⁰ w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

1.              Otwarcie Sesji Rady Gminy.

2.              Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.              Przyjęcie porządku obrad.

4.              Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.              Interpelacje i zapytania radnych.

6.              Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

7.      Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy  Bejsce za 2014 r.

8.              Przedstawienie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Bejsce za 2014 r.

9.              Informacja z działalności GOPS za 2014 rok.

10.       Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.

11.       Sprawozdanie z realizacji z programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi

       oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                              

       i o wolontariacie za rok 2014.

12.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

·        zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2033,

·        zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

·        utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

·        zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla długoletnich najemców nieruchomości lokalowych w Czyżowicach,

·        ustanowienia prawa służebności drogowej,

·        zmiany Statutu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”,

·        zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bejsce w 2015 roku.

       12.Odpowiedzi na interpelacje.

       13. Sprawy różne i wolne wnioski.

       14. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25, ust.3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

WIELKANOC 2015

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

 Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród

przyjaciół oraz Niech Wam będzie


wiosennie, słonecznie, świątecznie.


Niech cieszą Wasze oczy


Kolorowe pisanki i Wielkanocne Baranki.


Niech się w Dyngusa woda na Was leje,


a Zmartwychwstały da pokój, radość i nadzieję!Wesołego „Alleluja" życzy :

Wójt Gminy Bejsce

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Pracownicy Urzędu Gminy Bejsce
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Bejsce

w sprawie zagospodarowania budynku byłej szkoły

Gmina Bejsce jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w Piotrkowicach przeznaczonej do zagospodarowania.

Nieruchomość położona jest  w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej tej miejscowości ,bezpośrednio przy drodze  powiatowej Kazimierza Wielka- Bejsce -Rogów. Oddalona  o około 3 km  od drogi krajowej nr 79  Kraków - Sandomierz.  Budynek byłej szkoły podstawowej  usytuowany jest na działce o powierzchni  0,7159 ha. Wzniesiony  został w latach 60-tych z przeznaczeniem pod szkołę , natomiast  w 1998 roku został odnowiony,  pokryty blachą trapezową oraz została zrobiona nowa elewacja. Budynek  jest  2  kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 1082 m 2. W budynku znajduje się 8 dużych  sal lekcyjnych , pomieszczenia gospodarcze, łazienki oraz  kotłownia . Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową z wodociągu komunalnego ,grzewczą oraz jest wybudowana  oczyszczalnia.  Istnieje możliwość urządzenia dodatkowych pomieszczeń na poddaszu tego budynku oraz możliwość zrobienia parkingu

..w załączeniu kilka zdjęć.

 

ZAPROSZENIE

W dn. 28.03.2015r. (o godz. 17 ° - sobota.) w Gminnym Ośrodku Kultury

w Bejscach odbędzie się spotkanie integracyjne o tematyce „Robimy palmy wielkanocne i dekorujemy jajka", Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych

do wzięcia czynnego udziału. Należy zabrać ze sobą materiały do robienia palm i dekoracji, W przerwach kawa, herbata i coś słodkiego, a na zakończenie występ grupy teatralnej. Zapisy u sołtysów lub świetlicowych

 

„Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw”

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw”, młode organizacje pozarządowe oraz aktywne osoby działające na terenie powiatu kazimierskiego, mają możliwość pozyskania mini-grantów w kwocie do 5000 zł na realizację oddolnych inicjatyw ze sfery pożytku publicznego.

W związku z chęcią dotarcia do jak największej liczby potencjalnych zainteresowanych, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój organizuje w Kazimierzy Wielkiej szkolenie, na którym przedstawione zostaną możliwości uzyskania takiego dofinansowania. W związku z tym, zwracam się z prośbą o zamieszczenie przesyłanej w załączeniu informacji na temat planowanego szkolenia (wraz z formularzem zgłoszeniowym w formie word) na stronie internetowej Państwa Urzędu Gminy, celem umożliwienia uczestnictwa w spotkaniu jak największej liczbie chętnych osób. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


...w załacznikach

1.Formularz na szkolenie

2. Zaproszenie na szkolenie

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 2015 Bejsce

 

10 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Bejscach odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.  O zwycięstwo rywalizowało łącznie 10 uczniów ze szkół z terenu Gminy Bejsce, tj.:                Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach, Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach oraz Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach.

Nad częścią pisemną oraz ustną turnieju czuwała komisja w składzie: st. kpt. Piotr Łudzik, asp. Damian Węglowski (KP PSP w Kazimierzy Wielkiej), Tadeusz Paś (wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach) oraz mgr Joanna Michalska (inspektor ds. powszechnego obowiązku obrony i zarządzania kryzysowego UG w Bejscach).

Do powiatowych eliminacji turnieju zakwalifikowali się:

- Gabriel Łakomy z SSP w Bejscach (grupa szkół podstawowych),

- Małgorzata Kurek z Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach (grupa gimnazjalna).

 ...oto kilka zdjęć

Nagrody książkowe oraz dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju ufundował i wręczył Wójt Gminy Bejsce a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach  – p. Józef Zuwała.

Zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na szczeblu powiatowym turnieju. Nauczycielom składamy serdeczne podziękowania za przygotowanie młodzieży do turnieju.

 

Szkolenie: „Nowa jakość organizacji pozarządowych (...)"

Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont”, działająca w formie związku stowarzyszeń, ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt.: „Nowa jakość organizacji pozarządowych, szansą na przyspieszenie rozwoju lokalnego i regionalnego – szkolenie podstawowe dla organizacji pozarządowych regionu świętokrzyskiego”. Spotkanie będzie zorganizowane w ramach projektu „Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy”. W trakcie spotkania dowiedzą się Państwo jakie warunki należy spełnić, aby uczestniczyć w wizycie studyjnej i targach AGROTRAVEL 2015.


Szkolenie skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych z terenu woj. świętokrzyskiego, które posiadają wpis do KRS.

Tematyka:
* Standardy w praktyce funkcjonowania organizacji pozarządowych.
* Rola i miejsce organizacji pozarządowych w budowaniu współczesnej rzeczywistości.
* Trzeci sektor w Polsce i UE.
* Razem, czy osobno – czyli rozważania o współpracy dla zwiększenia efektywności działań
* Czym jest Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „HORYZONT” i czy warto ją budować?
* Czego potrzebują nasze organizacje pozarządowe do sprawnego i efektywnego funkcjonowania – targowisko potrzeb.

Termin i miejsce realizacji:
16.03.2015r., godz. 09:00 – 15:00Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

W ramach szkolenia organizator zapewnia bezpłatnie:
– materiały dydaktyczne na zajęcia,
– catering,
– certyfikat ukończenia.

Zgłoszenia na seminaria dla NGO przyjmowane są telefonicznie lub e-mailowo (dane kontaktowe poniżej), albo za pomocą formularza on-line na stronie internetowej: http://www.federacjahoryzont.pl/events/kazimierza-wielka-szkolenie-nowa-jakosc-organizacji-pozarzadowych/


Osoba do kontaktów: Łukasz Boduszek, tel. 668 019 303, e-mail: l.boduszek@opiwpr.org.pl

 

V Gminny Turniej Szachowy o mistrzostwo Gminy Bejsce

Z A P R O S Z E N I E

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic zaprasza mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału

 w V Gminnym Turnieju Szachowym o mistrzostwo Gminy Bejsce,

który odbędzie się dnia 22.03.2015r.

Rozpoczęcie o godzinie 1000 na sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach.

Zapisy uczestników u świetlicowych i sołtysów  lub pod numerem tel.

41  35 11 053. Zapisy do dnia 20.03.2015r.

 

Wyniki

V Gminny Turniej szachowy o mistrzostwo gminy Bejsce

 

W dniu 22.03.2015r. w niedziele Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic zorganizowało V Gminny Turniej Szachowy o mistrzostwo gminy Bejsce. Turniej ten odbył się w sali Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach o godzinie 1000. Rozgrywkę poprowadzili dwaj znawcy i sympatycy szachów Piotr Obrempalski i Artur Świdesrki . Podczas turnieju korzystano z programu komputerowego który kojarzył pary i można było na bieżąco oglądać wyniki które wyświetlały się na tablicy multimedialnej. W turnieju wzięło udział 11 zawodników. Najmłodszym zawodnikiem był Maksymilian Pietras lat 11 – uczeń Szkoły Podstawowej w Bejscach. Wszystkich uczestników turnieju powitał prezes stowarzyszenia Radosław Pietrzyk. Turniej rozegrano systemem szwajcarskim a zawodnikom na zakończenie rozdano karty uczestnictwa wraz indywidualnymi wynikami . Uczestnikom turnieju  za miejsca I-III wręczono puchary i dyplomy zaś pozostali zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrody wręczali prezes Radosław Pietrzyk i skarbnik Ryszard Józefczyk. Słodki upominek otrzymał jedenastoletni Maksymilian, który radził sobie dobrze ze znacznie starszymi przeciwnikami.

Sędziowie turnieju pracowali społecznie. Dla wszystkich zebranych członkowie stowarzyszenia przygotowali poczęstunek  (kawa, ciasto, herbata). Sponsorem turnieju było firma: Farma Wiatrowa Bejsce ul. Halicka 9 – Kraków. Na zakończenie Prezes  stowarzyszenia podziękował sędziom turnieju, uczestnikom i kibicom za przybycie i sportową rywalizację.

Tabela kojarzeń i rezultatów (runda 6) – Mistrzostwa Gimnazjum 2015

Klasyfikacja Końcowa

 

Nr.     Zawodnik                       Suma 1        2        3        4        5        6

1        Grudzień , Kamil            6        5:W   9:W   2:W   6:W   3:W   7:W

2        Skotarczyk Krzysztof     4        4:W   8:W   1:L     3:L     6:W   5:W

3        Nabielski Daniel              4        7:W   6:L     9:W   2:W   1:L     8:W  

4        Pacyna Ireneusz             4        2:L     7:W   6:W   5:L     10:W 9:W

5        Rzepa Grzegorz             3,5     1:L     10:W 8:W   4:W   7:D    2:L

6        Gądek Michał                 3        8:W   3:W   4:L     1L     2:L     10:W

7        Serwa Szczepan             2,5     3:L     4:L     10:W 9:W   5:D    1:L

8        Placek Sebastian             2        6:L     2:L     5:L     10:W 9:W   3:L

9        Pietras Maksymilian        1        10:W 1:L     3:L     7:L     8:L     4:L

10      Skotarczyk Michał         0        9:L     5:L     7:L     8:L     4:L     6:L

 

 

Dzień Kobiet 2015

Szanowne Panie

 

 

Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć Wam

życzenia: wszystkiego najlepszego, dużo

szczęścia, zdrowia, zadowolenia z życia,

by w każdym dniu roku

uśmiech na twarzy  gościł tak samo

często, jak w tym dniu.

 

Życzę dalszych sukcesów, spełnienia marzeń,

 a także radości i szczęścia w

 życiu osobistym.

 

Wójt Gminy Bejsce

Józef Zuwała

...oto kilka zdjęć

W niedzielne popołudnie  8 marca w świetlicy wiejskiej w Bejscach odbył się  Gminny Dzień  Kobiet.  W uroczystości udział wzięło około 180 pań ze wszystkich miejscowości naszej gminy oraz zaproszeni goście. Głównym organizatorem tego święta był Wójt Gminy Bejsce Pan Józef Zuwała oraz Przewodniczący Rady Gminy Bejsce Pan Jarosław Parada. Czynny udział w organizacji Dnia Kobiet mieli również świetlicowi, radni i sołtysi. Gospodarze złożyli Paniom życzenia i wręczyli kwiaty. Na uroczystości obecny był również  dyrektor biura europosła Czesława Siekierskiego dr Adam Stoksik,  złożył wszystkim Paniom życzenia i wręczył okazjonalne słodycze. Oprócz poczęstunku Panie mogły liczyć także na część artystyczną.  Na scenie zaprezentowali swój program: zespół ludowy Bejscowianie, następnie zaśpiewał Chórek Dziecięcy oraz zespół wokalno-instrumentalny – Tu i Teraz działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach.  Na koniec zaprezentował się zespół Fikry grający muzykę biesiadną. Każdy mógł zamówić ulubioną melodię dla wybranej osoby. Zespoły rozbawiły publiczność  wspólnym śpiewem . Zabawa trwała do późnych godzin wieczór

Tenis stołowy Czyżowice 2015

W dniu 01.03.2015 rozegrano kolejny już VIII turniej tenisa stołowego na sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach. Zawody rozpoczęły się o godzinie 1000 i zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic. Turniej został rozegrany w pięciu kategoriach wiekowych.

...oto kilka zdjęć

I Grupa dziewczyny ur. 2001 i młodsze

II Grupa chłopcy ur. 2002 i młodsi

III Grupa dziewczyny ur. 2000 i starsze

IV Grupa chłopcy ur. 1998-2001

V Grupa chłopcy ur. 1997 i starsi

W zawodach udział wzięło około 65 zawodników i zawodniczek z terenu całej naszej gminy.

Sędzią głównym turnieju był nauczyciel wf-u z gimnazjum Pan Waldemar Kuliś, a pomocniczym nauczyciel Pan Artur Świderski. Na początku zawodów prelekcje do wszystkich wygłosił Pan Juszczak Dariusz aspirant Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej a tematem było „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole” . Po zakończeniu turnieju zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy.

Zawodnicy którzy zajęli miejsca od czwartego do ósmego otrzymali nagrody pocieszenia słodycze, piłeczki do gry i dyplomy.  Dla wszystkiej zawodników i kibiców przygotowany był poczęstunek: napoje, ciastka i kanapki. Nagrody wręczali Wójt Gminy Bejsce P. Józef Zuwała, prezes stowarzyszenia Radosław Pietrzyk oraz sekretarz P. Alina Włusek. Przy organizacji i prowadzeniu pomagali pracownicy świetlic z Grodowic Brończyc, Dobiesławic, Sędziszowic, Uściszowic, Kaczkowic i Prokocic.

Wszyscy, którzy pracowali przy organizacji i przeprowadzeniu turnieju pracowali społecznie. Szczególne podziękowania należą się sędziom, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie i przeprowadzenie tego turnieju. Najmłodszym uczestnikiem turnieju był Wójcik Szymon z Dobiesławic lat 10, który wziął udział już po raz drugi. Turniej zorganizowany był ze środków własnych stowarzyszenia.

 

UWAGA  NA  OSZUSTÓW

Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej przestrzega mieszkańców powiatu, a w szczególności osoby starsze przed oszustami. W ostatnim czasie odnotowano kilka przypadków wyłudzeń pieniędzy metodą " na wnuczka " lub „na policjanta”.

Sposób działania sprawców jest prawie zawsze taki sam. Oszust wybiera osobę i gromadzi na jej temat informacje. Następnie dzwoni i przedstawia się za członka rodziny, najczęściej wnuczka. Po nawiązaniu kontaktu umiejętnie manipuluje rozmową uzyskując cenne informacje. Przez telefon tłumaczy, że znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, najczęściej jest to wypadek i pilnie potrzebuje pieniędzy na operację czy też pokrycie szkód. Za każdym razem prosi o duże kwoty pieniędzy, ale zadowala go każda oferowana suma. Po odbiór gotówki wysyła swojego wspólnika lub kolegę. Oszuści działający tą metodą są bezwzględni, gdyż wykorzystują dobre serce i łatwowierność najczęściej samotnie zamieszkujących osób starszych. Przestępcy są pozbawieni skrupułów okradając kobiety z oszczędności.

Najnowszą obecnie metodą jest oszustwo „na policjanta”. Sprawca także kontaktuje się telefonicznie i podaje za członka rodziny. Proszą o pożyczenie dużej sumy pieniędzy. Zazwyczaj pieniądze mają zostać wykorzystane w celu pokrycia szkód po wypadku drogowym, na ważną operację, na zakup samochodu albo wakacji w promocyjnej cenie. Chwilę po zakończeniu pierwszej rozmowy do ofiary dzwoni kolejna osoba – podająca się za funkcjonariusza CBŚ lub Policji. Na ogół przestępca informuje rozmówcę o tym, że jest potencjalną ofiarą oszustwa. Mówi, że poprzednia rozmowa telefoniczna była próbą wyłudzenia pieniędzy. Informuje o tym, że oszust został namierzony.  Nalega, aby osoba pokrzywdzona wypłaciła określoną sumę pieniędzy z banku i przekazała ją wyznaczonej osobie lub prosi o wykonanie przelewu bankowego na wskazany numer konta.

Sprawcy oszustw wywierają na ofiarach presję czasu. Nie dają chwili na zastanowienie się, czy sprawdzenie informacji o dzwoniącym. Przekonują starsze osoby, że ich pieniądze pomogą w schwytaniu przestępców. Mówią, że gotówka przechowywana na koncie nie jest bezpieczna, a oszust ma do nich łatwy dostęp. Przestępcy podając się za funkcjonariuszy, grożą konsekwencjami prawnymi, jeżeli ich rozmówca nie będzie współpracował.

Każdorazowo można temu zapobiec, stosując się do podstawowych zasad:
- nigdy nie przekazuj pieniędzy nieznanej osobie;
- sprawdź, czy dzwonił prawdziwy krewny oddzwaniając do niego lub kontaktując się z innymi członkami rodziny w tej sprawie;
- o swoich podejrzeniach zawsze informuj policję osobiście bądź telefonicznie pod numerem telefonu 997 lub 112.

Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.

 

BABINIEC W BEJSCACH

Przyszła kolej na gminę Bejsce żeby ugościć panie z całego powiatu kazimierskiego. We wtorkowe popołudnie 17.02.2015r. w ostatni dzień zapustów tuż przed Środą Popielcową Gminny Ośrodek Kultury w Bejscach organizował tzw. „Babiniec”. Wszystkie Domy Kultury w naszym powiecie goszczą aktywistki z kół Gospodyń Wiejskich. Spotkania takie odbywają się raz w roku w każdej z gmin powiatu kazimierskiego. Na spotkaniu w GOK Bejsce zgromadziło się ponad 100 kobiet.

Wszystkich przybyłych gości przywitał gospodarz Gminy Pan wójt Józef Zuwała i prowadząca GOK Pani Alina Włusek. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście m.in. radna powiatu kazimierskiego P. Krystyna Wicher,

 Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

P. Jarosław Parada,

 koordynator KGW – pracownik ODR z Kazimierzy Wielkiej  P. Karolina Leśniowska.

 

...oto kilka zdjęć

O dawnych obyczajach i ostatkach organizowanych na wsiach opowiadały starsze już dziś nieco mieszkanki naszej gminy P. Z. Cepak, W. Pszczoła i  Z. Minior.

Ich głównym mottem było „Dawniej na wsi było biedniej ale bardziej wesoło, ludzie umieli się bawić a dzisiaj ludzie lubią siedzieć w domu…”

Bejsce ugościły panie tradycyjnymi pączkami, faworkami i różnego rodzaju ciastami które upiekły panie z całej naszej gminy. Były też napoje, słodycze, owoce i domowe nalewki.

Spotkanie uświetnił występy  zespołów  „Bejscowianie”, „Chórek Dziecięcy” i zespół wokalno-instrumentalny  „Tu i teraz”  działające w GOK w Bejscach. Bawiono się do późnych godzin wieczornych a

wychodzący goście bardzo chwalili atmosferę spotkania

Zarządzenie Nr 11/2015

Wójta Gminy Bejsce

z dnia 18 lutego 2015 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2015 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rozdziału XII załącznika do Uchwały Nr XXXIX/312/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia  10 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce    z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” zarządzam, co następuje:

§1.

1.      Powołuje się komisję konkursową  w celu opiniowania złożonych ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2015 z zakresu wspierania   i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

W/w zadanie publiczne podlegające konkursowi zostało ogłoszone Zarządzeniem      Nr 6/2015 Wójta Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2015 r.

2.      Skład komisji konkursowej:

Przewodniczący Komisji:                           Zbigniew Lis

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Ogólnych i Obronnych

Zastępca Przewodniczącego Komisji:        Dorota Ptak

                                                                      Inspektor ds. ewidencji ludności

Członek Komisji:                                         Anna Macuga-Kawka

                                                                       Inspektor ds. księgowości budżetowej

Członek Komisji:                                                    Joanna Michalska

                                                                       Inspektor ds. powszechnego obowiązku obrony

i zarządzania kryzysowego

Członek Komisji:                                         Agnieszka Bochenek                                                                                     Sekretarka Urzędu Gminy Bejsce    

§2.

1.      Komisja konkursowa działa bez udziału osób z organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ponieważ żadna organizacja nie wskazała osób do składu komisji konkursowej.

2.      Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bejsce oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce.

3.      Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogły zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowej w terminie od 02.02.2015 r. do 16.02.2015 r.

§3.

Pracami komisji konkursowej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

§4.

Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Ogólnych   i Obronnych Urzędu Gminy Bejsce.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

...więcej informacji w pliku + załączniki  "doc'

 

WYNIKI WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY BEJSCE

 

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY BEJSCE

II KADENCJA - 2015r.

1.      Bartosz Brzeszcz - Bejsce

2.      Wiktor Kuliś - Bejsce

3.      Natalia Maj- Bejsce

4.      Klaudia Waloch- Bejsce

5.      Marta Kobierska - Królewice

6.      Krystian Więcek - Piotrkowice

7.      Patryk Pietrzyk - Brończyce

8.      Sebastian Banaś - Morawiany

9.      Adrian Czajka - Morawiany

10.  Adrian Niedźwiedź - Morawianki

11.  Mateusz Mandecki - Kaczkowice

12.  Karol Majka - Czyżowice

13.  Bartosz Hajdys - Prokocice

14.  Albert Pudełko - Sędziszowice

15.  Ewelina Gocyk - Stojanowice

16.  Kinga Gocyk - Stojanowice

 

 

KOMUNIKAT

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r.

uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II)”.

Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie.

Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie na właściwym formularzu dostępnym na stronie ARE.

Powiadomienie dot. RDK_1031/2014 bezpłatna dystrybucja / inne przeznaczenie, Dow II (.pdf)”.

ZAPROSZENIE

 

KIEROWNIK BIURA POWIATOWEGO AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
W KAZIMIERZY WIELKIEJ ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT:

·                     ZASAD PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO NA LATA 2015-2020;

·                     ZASAD WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI OBSZAROWYCH NA ROK 2015;

·                     DZIAŁAŃ OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ARiMR

Z ZAKRESU PROW 2014-2020.

MIEJSCE SPOTKANIA:

 

OŚRODEK KULTURY W BEJSCACH

TERMIN SPOTKANIA:

 

06.03.2015 R. –  GODZINA  10:00

 

WYBORY

DO MŁODZIEŻOWEJ

RADY GMINY BEJSCE


 

Głosowanie w Publicznym Gimnazjum

w Czyżowicach

13.02.2015r.

w godzinach 11ŗŗ- 11³ŗ

Głosowanie w Gminnym Ośrodku Kultury w

 Bejscach

15.02.2015r.

w godzinach 10ŗŗ - 11ŗŗ

Przyjdź i zagłosuj!!!

 

Uprawnieni do głosowania:

 

Młodzież , która ukończyła 13 rok życia do

 ukończenia 20 roku życia.

 

...oto kilka zdjęć

Bejsce, dnia 09.02.2015r.

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BEJSCACH

 

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W BEJSCACH ZAREJESTROWAŁA NASTĘPUJĄCYCH KANDYDATÓW DO

MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY BEJSCE

 

Miejscowość

Imię i Nazwisko

Bejsce

1. Bartosz Brzeszcz

2. Wiktor Kuliś

3. Natalia Maj

4. Klaudia Waloch

 

Królewice

1. Marta Kobierska

 

Piotrkowice

1. Krystian Więcek

 

Brończyce

1. Waldemar Leżoń

2. Patryk Pietrzyk

 

Morawiany

1.   Sebastian Banaś

2.   Adrian Czajka

 

Morawianki

1. Adrian Niedźwiedź

 

Kaczkowice

1. Mateusz Mandecki

 

Czyżowice

1. Karol Majka

 

Prokocice

1. Bartosz Hajdys

 

Sędziszowice

1. Albert Pudełko

 

Stojanowice

1. Ewelina Gocyk

2. Kinga Gocyk

   

 

PRZEWODNICZĄCY

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI "DNIA OFIAR PRZESTĘPSTW I TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW"

PROKURATORZY PROKURATURY REJONOWEJ W PIŃCZOWIE BĘDĄ UDZIELAĆ INFORMACJI O

 UPRAWNIENIACH POKRZYWDZONEGO W SIEDZIBIE TUTEJSZEJ PROKURATURY PRZY UL. 1 MAJA 10 W

 DNIACH : OD 23 LUTEGO DO 28 LUTEGO 2015 ROKU W GODZINACH OD 8:00  DO 15:00.

 

INFORMACJA TELEFONICZNA POD NR : (41) 358 21 60

 

Program „ Na własne konto”

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach będą mogli wziąć udział w bezpłatnych zajęciach przedsiębiorczości i ogólnej wiedzy ekonomicznej.

Dodatkowe lekcje są planowane na najbliższe ferie zimowe, a środki finansowe na ich organizację będą pochodzić z Programu Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto".

Do udziału w projekcie zakwalifikowano 17 gimnazjalistów. Zajęcia przez 5 dni ferii będzie prowadzić nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach Marzena Baran i studentka Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie Maja Kobielarz. Poprzez gry, zabawy edukacyjne i inne niestandardowe formy nauczania, mają oni wyjaśnić młodzieży m.in.: co to jest postawa przedsiębiorcza, jak skutecznie oszczędzać i racjonalnie inwestować pieniądze oraz jak, już w młodym wieku, planować swoją ścieżkę edukacyjną i karierę zawodową. Gimnazjaliści mają się też zapoznać ze specyfiką pracy banku i wybranego przedsiębiorstwa. W tym celu  odwiedzą Bank PKO w Krakowie oraz lokalnego przedsiębiorcę. Oprócz 30 godzin zajęć dydaktycznych młodzież ma przygotować pracę konkursową.

Program "Na własne konto" jest realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - "Counterpart Fund" oraz Fundację Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Marcina Rataja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi i Narodowego Banku Polskiego.

Zaproszenie na Sesję

4 luty 2015

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594) zwołuję na dzień 4 luty 2015r. (środa) na godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy  w Bejscach Sesję Rady Gminy Bejsce.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

·         zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2015 – 2033,

·         zmian w budżecie gminy na 2015r.,

·         zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013,

·         niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016r.

·         zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bejsce,

·         udzielenia odpowiedzi na skargę,

·         zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

·         programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bejsce na 2015r.  - ( projekt uchwały zostanie przedstawiony na posiedzeniu Komisji Rady Gminy),

·         zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bejsce na rok 2015.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25, ust. 3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Komunikat dla płatników składek KRUS

... w poniższym pliku "pdf" istnieje komunikat

Zarządzenie Nr 6/2015

 

Wójta Gminy Bejsce

 

z dnia 30 stycznia 2015 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2015 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

 

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/312/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia  10 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce     z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”:

§ 1.

1.      Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2015 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

2.      Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Ogólnych i Obronnych Urzędu Gminy Bejsce.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 6/2015

Wójta  Gminy Bejsce

z dnia 30 stycznia 2015 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Bejsce działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:    Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2015 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce  poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

 

                      I.      WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH   NA REALIZACJĘ ZADANIA

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania w 2015 r. stanowią kwotę  w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

                                                                                                                   II.      ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1)      Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa jest zgodna        z zadaniem publicznym będącym przedmiotem konkursu.

2)      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty konkursowej, zgodnej  z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

Formularze ofert można pobrać w Referacie Spraw Obywatelskich, Ogólnych  i Obronnych Urzędu Gminy Bejsce, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.gminy.com.pl/bejsce) lub ze strony internetowej gminy Bejsce (www.bejsce.com.pl).

3)      Do oferty należy dołączyć:

-        kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),

-        w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania   w imieniu oferenta (oferentów),

-        kserokopię statutu wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem,

-        sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni.

 

                                                                                                III.      TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1)      Termin realizacji zadania ustala się od dnia 01.03.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

2)      Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców gminy Bejsce.

3)      Zadanie może być realizowane poprzez:

-        organizowanie dla mieszkańców gminy Bejsce szkoleń z określonej dyscypliny sportowej, treningów, zajęć sportowych, organizację zawodów  i rozgrywek, udział w zawodach i rozgrywkach,

-        organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych popularyzujących rozwój kultury fizycznej i sportu.

4)      Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego.

4)      Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

-        zobowiązań wynikających z zadłużeń finansowych,

-        zapłaty kar i mandatów,

-        zakupu gruntów,

-        prowadzenia działalności gospodarczej.

5)      Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 

                                                                                                                            IV.      TERMIN SKŁADANIA OFERT

1)      Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce, pokój nr 18 (sekretariat),  w zamkniętych kopertach z dopiskiem umieszczonym na kopercie: „Oferta  na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych   i udział we współzawodnictwie sportowym” w terminie od 02.02.2015 r.  do 23.02.2015 r.

2)      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

                    V.      TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

1)      Wójt Gminy Bejsce w drodze zarządzenia powoła komisję konkursową, która dokona rozpatrzenia złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

2)      Oferty na realizację zadania publicznego będą rozpatrzone przez komisję konkursową, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia zbierania ofert.

3)      Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

-        ocenia je pod względem formalnym i merytorycznym,

-        ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

-        ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,

-        ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art.         3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będzie realizować zadanie publiczne,

-        przy wniosku o wsparcie zadania, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia               24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

-        uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

-        uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych                   w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.       3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4)      Wyniki otwartego konkursu ofert komisja konkursowa ogłasza:

-       w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.gminy.com.pl/bejsce),

-       na stronie internetowej gminy Bejsce (www.bejsce.com.pl),

-       na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce (Bejsce 252, 28-512 Bejsce).

5)      Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.     Nr 6 poz. 25).

6)      Po zakończeniu realizacji zadania organizacja zobowiązana jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania               z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.

 

                   VI.      INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU

W 2014 r. na realizację zadania tego samego rodzaju wydatkowano z budżetu gminy Bejsce kwotę w wysokości 40 000 zł.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bejsce oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce.

 ...ogłoszenie z podpisem Wójta

Załączniki

1. Oferta realizacji zadania publicznego

2. Sprawozdanie z wykonania zadania

Bejsce, dnia 30.01.2015 r.

OGŁOSZENIE


 

o naborze  kandydatów na członków Komisji konkursowej w celu dokonania rozpatrzenia złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert w 2015 roku    z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

Wójt Gminy Bejsce działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej w celu dokonania rozpatrzenia złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert w 2015 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie           na członków Komisji konkursowej do rozpatrzenia złożonych ofert muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1)      muszą być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;

2)      nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

3)      nie mogą pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Zadaniem Komisji konkursowej jest:

1)      ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych    w treści ogłoszenia o konkursie;

2)      zaproponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami;

3)      sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji.

Spośród osób zgłoszonych na członków Komisji konkursowej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Bejsce dokona wyboru 2 osób, które będą wchodzić     w skład przedmiotowej Komisji.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Zgłoszenia należy składać w terminie od 02.02.2015 r. do 16.02.2015 r. bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Bejsce (pokój nr 18) lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Bejsce (Bejsce 252, 28-512 Bejsce).

...załącznik z  podpisem

Dzień Dawcy Szpiku dla Moniki i Innych

w Kielcach

...więcej informacji w poniższych plikach "pdf"

1.pismo przewodnie

2. fundacja

WÓJT GMINY BEJSCE

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien

  • w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.  złożyć odpowiedni wniosek do Wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego  w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 roku to 86 litrów zakupionego oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych co stanowi

kwotę 81,70 zł

( dopłata do 1 litra zakupionego oleju napędowego to:

0,95 zł x 86 litrów = 81,70 zł )

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 30 kwietnia 2015 r.

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Rolnicy, którzy są dzierżawcami użytków rolnych proszeni są o dostarczenie kserokopii umów dzierżawy lub oświadczenia właściciela użytków rolnych, że nie będzie ubiegał się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wzór oświadczenia w Urzędzie ).

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy Bejsce

Tel. 41 35 11 010 wew. 32

( wnioski są dostępne w Urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bejscach)

...załaczniki

1.Oświadczenie

2. Wniosek

ZOSTAŃ RADNYM

MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY BEJSCE

KADENCJI 2015/2016

- weź sprawy młodzieży w swoje ręce

- współorganizuj imprezy kulturalne

- rozwijaj poczucie przynależności do społeczności lokalnej

- miej realny wpływ na sprawy samorządu

 

ROZWÓJ TWOJEJ KARIERY ZALEŻY TYLKO OD CIEBIE

 

RADNYM MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY BEJSCE  MOŻE ZOSTAĆ MIESZKANIEC GMINY BEJSCE W PRZEDZIALE WIEKOWYM OD 13 DO 20 LAT.

 

KANDYDATURĘ MOŻNA ZGŁOSIĆ WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ DOSTĘPNY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZYŻOWICACH, U ŚWIETLICOWYCH I SOŁTYSÓW. FORMULARZE NALEŻY ZWRÓCIĆ DO W/W PODMIOTÓW LUB DO URZĘDU GMINY BEJSCE  DO DNIA 5 LUTEGO 2015R.

 

III Przegląd

Kolęd i Pastorałek - GOK Bejsce, 17.01.2015

W dniu 17 stycznia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach

odbył się III Przegląd Kolęd i Pastorałek

...oto kilkanaście zdjęć.

Święta Bożego Narodzenia są jednym z ważniejszych okresów w roku. Radosny charakter tych uroczystych dni sprawia że chętnie śpiewamy kolędy i pastorałki. Ta wspaniała tradycja przetrwała pokolenia i trwa do dziś.

Już po raz trzeci w dn. 18.01.2015 na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach odbył się  Gminny Przegląd  Kolęd i Pastorałek. Z nowym repertuarem wystąpili młodsi i starsi artyści – mieszkańcy gminy Bejsce. Artystów oklaskiwała liczna publiczność wśród nich radna Powiatu Kazimierskiego  - Krystyna Wicher, radni Gminy Bejsce i sołtysi. Na początek wystąpiła Orkiestra Dęta z Bejsc, Po orkiestrze zaprezentowali się  uczniowie wszystkich szkół gminy t.j. z Bejsc, Dobiesławic i Czyżowic. Następnie zaśpiewał Chórek Dziecięcy z Bejsc działający przy G.O.K.  Gościem specjalnym była utytułowana Grupa Kolędnicza z Czyżowic. Kolędnicy w tradycyjnych  strojach pokazali dawny zwyczaj kolędowania po domach.

Na zakończenie Trzeciego Gminnego Przeglądu wystąpił zespół wokalno-instrumentalny - Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach pod kierownictwem  P. Radosława Kornasia.

Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami za udział w przeglądzie oraz  obdarowani słodyczami.

 

 

23 Finał WOŚP

Już rozpoczęliśmy wielkie granie !!!!!

 

Uczennice Publicznego Gimnazjum z Czyżowic

rozpoczęły zbiórkę pieniężną na Wielką

Orkiestrę Świątecznej Pomocy 2015, która odbyła się

na terenie Gminy Bejsce.

Uczennice odwiedziły: Urząd Gminy Bejsce, Samorządowe Szkoły

 Podstawowe w Bejscach i Dobiesławicach ,

okoliczne sklepy, Dom Pomocy Społecznej w Bejscach,

plac targowy, Ośrodek Zdrowia, Bank i Pocztę.

...oto kilka zdjęć

 

Zapraszamy na

 

SOBOTA 10 STYCZNIA 2015


Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach


Serdecznie zaprasza


wszystkich mieszkańców Gminy Bejsce i okolic na


23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się

w budynku naszej szkoły


dnia 10.01.2015 roku


Wielkie granie rozpoczynamy o godz. 14:00.


W FINALE zagrają:


1. SSP w Dobiesławicach.
2. SSP w Bejscach.
3. Kabaret „Kazimierzaki”.
4. Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach wystawi sztukę dla dzieci pt. „Król Bul”.
5. Różnego rodzaju atrakcje kulinarne.
6. Kiermasz i wystawa prac uczniów Gimnazjum oraz
Szkół Podstawowych.
7. Loteria fantowa przygotowana przez Farmę Wiatrową.
8. Licytacja podarowanych przedmiotów.
9. Na zakończenie odbędzie się zabawa taneczna dla
młodszych dzieci – zagra zespół RYTM.

 

****************************************************

Publiczne Gimnazjum Czyżowice grało i zbierało pieniądze na

 WOŚP

 

Kwota uzbierana to:

 

8259,53 zł

 

Największą kwotę uzbierała wolontariuszka

Paulina Kumor z Publicznego Gimnazjum Czyżowice, która uzbierała 2449,92 zł

 

Wolontariuszki Gimnazjum to:

Patrycja Cieloch

Patrycja Kurek

Aleksandra Bulińska

Paulina Kumor

Natalia Adamczyk

Patrycja Adamczyk

Agnieszka Jagielnik

Sylwia Chajdaś

 

...zdjęcia z Gimnazjum

http://www.gimnazjumczyzowice.strefa.pl/WOSP_2015/17_2014-15.html


 

 

TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY BEJSCE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

MIEJSCOWOŚĆ

Rodzaj odpadów

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

dzień

BEJSCE

ZBELTOWICE

GRODOWICE

CZYŻOWICE

KRÓLEWICE

PIOTRKOWICE

UŚCISZOWICE

zmieszane

12

9

9

13

11

8

poniedziałek

segregowane

20

17

17

21

19

16

wtorek

DOBIESŁAWICE

STOJANOWICE

KACZKOWICE

PROKOCICE

SĘDZISZOWICE

BROŃCZYCE

KIJANY

MORAWIANKI

MORAWIANY

zmieszane

5

2

2

 

7

(data może ulec zmianie)

4

1

poniedziałek

segregowane

19

16

16

20

18

15

poniedziałek

Wykazane terminy są terminami planowanymi i mogą ulec zmianie wskutek np. awarii pojazdu, choroby kierowcy itp. W takich przypadkach odpady komunalne będą zbierane w najbliższym wolnym terminie, a informacja będzie podana przez Sołtysa

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 82

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1

Obszar wojewodztwo świętokrzyskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 02:00 dnia 22.12.2014 do godz. 18:00 dnia 23.12.2014

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,

w porywach do 80 km/h, z kierunkow zachodnich.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska(%)

80%

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk Tomasz Knopik

Godzina i data wydania godz. 12:05 dnia 21.12.2014

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 woj.swietokrzyskie od 02:00/22.12 do 18:00/23.12.2014

kierunki zachodnie, predkosc 30-40 km/h, porywy 80 km/h

RSO IMGW-PIB OSTRZEGA świętokrzyskie, silny wiatr od nocy 21/ 22.12 do wieczora 23.12,

średnia prędkość 30-40 km/h, w porywach do 80 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

 

23 Finał WOŚP

 

SOBOTA 10 STYCZNIA 2015


Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach


Serdecznie zaprasza


wszystkich mieszkańców Gminy Bejsce i okolic na


23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się

w budynku naszej szkoły


dnia 10.01.2015 roku


Wielkie granie rozpoczynamy o godz. 14:00.


W FINALE zagrają:


1. SSP w Dobiesławicach.
2. SSP w Bejscach.
3. Kabaret „Kazimierzaki”.
4. Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach wystawi sztukę dla dzieci pt. „Król Bul”.
5. Różnego rodzaju atrakcje kulinarne.
6. Kiermasz i wystawa prac uczniów Gimnazjum oraz
Szkół Podstawowych.
7. Loteria fantowa przygotowana przez Farmę Wiatrową.
8. Licytacja podarowanych przedmiotów.
9. Na zakończenie odbędzie się zabawa taneczna dla
młodszych dzieci – zagra zespół RYTM.


 

 

Boże Narodzenie 2014

 

Staropolskim obyczajem,
gdy w Wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności
my życzymy Wam radości,
aby i Wam się darzyło
z roku na rok lepiej było.


 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, Wesołych Świąt Bożego

 Narodzenia

oraz wszelkich łask od Dzieciątka Jezus.


Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia będzie okazją

do spędzenia miłych chwil w gronie rodzinnym,

 w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości ,

a 2015 rok stanie się czasem spełnionych marzeń i nadziei.

życzą:

                          Wójt Gminy Bejsce

                                                       Pracownicy Urzędu Gminy w Bejscach

                                                    Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

                                          Radni i Sołtysi Gminy Bejsce


MIKOŁAJ

Grzeczne dzieci z terenu Gminy Bejsce doczekały się wizyty Św. Mikołaja w rolę którego wcielił się Wójt Gminy Józef Zuwała  w asyście Śnieżynki oraz nowo wybranego Przewodniczącego Rady Gminy Bejsce Jarosława Parada. Mikołaj przybył do przedszkoli w Piotrkowicach, Bejscach i Dobiesławicach z dużą ilością słodkości. Wysłuchał wierszy, piosenek przygotowanych przez dzieci, miał tez do nich dużo pytań i życzeń.
Św. Mikołaj odwiedził również Dom Pomocy Społecznej w Bejscach. Obiecał wrócić za rok.

 

 

Drodzy Mieszkańcy

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za oddane głosy na moją osobę, zarówno w  I, jak i II turze wyborów .

W związku z dalszym pełnieniem funkcji Wójta Gminy Bejsce przez kolejną kadencję dziękuję serdecznie moim Wyborcom za okazane zaufanie, życzliwość oraz duże poparcie w postaci oddanych głosów na moją osobę.  Dołożę wszelkich starań , aby Państwa nie zawieść .

Podziękowania kieruję  również do mojego KWW Gospodarny Samorząd Bejsc za trud włożony w kampanię, która była prowadzona racjonalnie i uczciwie.

 

Józef Zuwała

Wójt Gminy Bejsce

 

ŚLUBOWANIE WÓJTA GMINY BEJSCE

W dniu 8 grudnia 2014r. odbyła się II sesja Rady Gminy Bejsce , której najważniejszym punktem obrad było złożenie ślubowania przez wybranego w wyborach samorządowych Wójta Gminy Bejsce Pana Józefa Zuwałę.  Wójt Gminy odebrał z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Bejscach Pani Doroty Uchto zaświadczenie o wyborze oraz życzenia owocnej pracy na rzecz Gminy.  Wójt Gminy Bejsce podziękował wszystkim za obdarzenie zaufaniem, oddane głosy , podkreślając, ze najważniejsze jest to żeby efektywnie pracować i pozostawić po sobie dobre zdanie.

...OTO KILKA ZDJĘĆ

PARP

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu: „Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa Szkoleniowo Doradcza Europius ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach z zakresu szeroko pojętych rozwiązań środowiskowych.

Projekt adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego i budownictwa z terenu całej Polski.

Każda firma zakwalifikowana do projektu przechodzi przez ścieżkę wsparcia obejmującą:

Doradztwo dedykowane - na podstawie którego zostanie przygotowana dla każdego przedsiębiorstwa dokumentacja obejmująca wskazanie możliwych dróg rozwoju, jak również propozycja usprawnień środowiskowych. Dzięki wspólnym konsultacjom ze środowiskiem ekspertów program szkoleń stacjonarnych zostanie dopasowany w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa.

Szkolenia stacjonarne - dwa warianty szkoleniowe programu:

o Zrównoważone Zarządzanie w branży MSP - m.in. Zarządzanie zielonym przedsiębiorstwem, Analizy finansowe i ekonomiczne projektów z zakresu ochrony środowiska, Zarządzanie projektami w zrównoważonym przedsiębiorstwie.

o Środowiskowe rozwiązania w MSP - m.in. Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje (w tym na eksport), Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Korzyści z ochrony środowiska, Omówienie wymaganych pozwoleń, zezwoleń oraz decyzji, należnych opłat oraz uniknięcia kar.

f - learning - Szkolenia elearningowe dla kadry zarządzającej pozwalają na uzupełnienie i poszerzenie wiedzy uzyskanej na szkoleniach stacjonarnych. Taka konstrukcja ścieżki wsparcia to przede wszystkim bardzo precyzyjne dopasowanie oferty szkoleniowej do potrzeb nie tylko poszczególnych firm, ale także do potrzeb osób kadry zarządzającej w firmie.

Każdy uczestnik jak również każda firma biorąca udział w projekcie otrzyma Certyfikat Managera ds. Środowiska oraz Certyfikat Zielonej Firmy Świadomej Środowiska - certyfikaty te wpłyną na pozytywne kreowanie proekologicznego wizerunku zarówno przedsiębiorstwa jak i marki.

Szkolenia realizowane są na terenie całej Polski do dnia 30 czerwca 2015 w dobrze skomunikowanym hotelu/ ośrodku szkoleniowym. W ramach uczestnictwa w projekcie uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, nocleg z wyżywieniem ( śniadanie, obiad, przerwy kawowe), oraz zwrot kosztów dojazdu (w przypadku noclegu).

Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: dkantorowicz@gsdeuroplus.pl bądź telefonicznie: (22) 320 - 54 - 40 : (+48) 530 - 324 - 090.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony projektu: http://ecozysk.eu/

 

 

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+


praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli

Już 4 marca 2015 roku mija najbliższy termin składania wniosku z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, jak i przedszkola na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność edukacyjna", a 31 marca 2015 roku – w akcji "Partnerstwa strategiczne".

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:

W ramach Akcji 1. "Mobilność kadry"

·        kursy językowe, metodyczne i specjalistyczne dla kadry, prowadzone za granicą,

·        wyjazdy kadry na zagraniczne staże, praktyki, szkolenia, warsztaty, seminaria,

·        pozyskanie zagranicznego nauczyciela w celu nauczania we własnej placówce na okres do 2 miesięcy.

W ramach Akcji 2. "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"

·        tzw. wymianę uczniów między szkołami

·        wymianę dobrych praktyk między placówkami

·        pozyskanie zagranicznego nauczyciela w celu nauczania we własnej placówce na okres 2-12 miesięcy

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ - praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

Akcja 1. "Mobilność Kadry"

Poznań, 5 grudnia 2014 r.   

Kraków, 8 grudnia 2014 r.

Akcja 2. "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"

Warszawa, 2 grudnia 2014 r.   

Kraków, 9 grudnia 2014 r.

Poznań, 12 grudnia 2014 r.   

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

·        jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 4 i 31 marca 2015 r. dla akcji: "Mobilność kadry", "Partnerstwa strategiczne",

·        jak napisać wniosek, żeby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,

·        w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,

·        jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji „Mobilność kadry”, "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół",

·        jak sfinansować koszty zarządzania projektem (np. osób dedykowanych do pisania wniosków, rozliczania  i raportowania realizacji projektu) z przyznanych środków,

·        jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 4 i 31 marca 2015 r. dla akcji: Mobilność kadry, Partnerstwa strategiczne

·        jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie

www.szkolenia-erasmus.org.

Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.

 

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Bejsce

01 grudnia 2014

 

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Bejsce w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy Bejsce wybranych w wyborach do rad gmin, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014roku oraz  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 1 grudnia 2014r. (poniedziałek ) na godz. 14⁰⁰ w budynku Urzędu Gminy Bejsce pierwszą sesję nowo wybranej Rady  Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

1.                Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Bejsce.

2.               Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo  

       wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.

3.                Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Bejsce.

4.               Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

5.                Przyjęcie porządku obrad.

6.                    Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Bejsce.

7.                    Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Bejsce prowadzenia obrad.

8.                     Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bejsce.

9.                Powołanie składów osobowych Stałych Komisji Rady.

10.         Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

b) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Bejsce Nr XXXIX/311/2014 z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015r.

11.       Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 10 listopada 2014r.

12.       Sprawy różne i wolne wnioski.

13.       Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

 

Zaproszenie

Pokaz etiudy „Walcząc z ogniem” odbędzie się 22 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach o godzinie 18:00. 

Pokaz ten poprzedzi krótka prelekcja arabisty opowiadającego o prawach dzieci w krajach arabskich oraz o tamtejszej kulturze. Będzie tez można spróbować potraw arabskich, posłuchać muzyki i piosenek arabskich, które zaprezentuje artysta z Iraku oraz pouczyć się chodzenia na szczudłach.

Wszystko będzie zwieńczone krótkim pokazem fireshow.

11 listopada w Gminie Bejsce

W gminie Bejsce obchody 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się od złożenia przez delegację ze szkół oraz władz samorządowych kwiatów  i zapalenia zniczy na Mogile Żołnierza Wojska Polskiego oraz przy tablicy upamiętniającej ofiary Katynia, na cmentarzu parafialnym w Bejscach. O godzinie 11 w kościele pw. św. Mikołaja w Bejscach została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny, w której wzięli udział: kombatanci, poczet sztandarowy Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Bejscach przekazany ponad rok temu do Publicznego Gimnazjum  w Czyżowicach, poczet sztandarowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach, poczet sztandarowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach, poczet sztandarowy Polskiego Stronnictwa Ludowego, poczty sztandarowe: OSP Bejsce, OSP Sędziszowice, OSP Czyżowice, OSP Piotrkowice, OSP Królewice, OSP Morawianki, radna powiatu kazimierskiego – Pani Krystyna Wicher, przewodniczący Rady Gmniny Bejsce – Pan Stanisław Marzec, gminna orkiestra dęta pod batutą Pana Radosława Kornasia, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych  z terenu gminy, pracownicy Urzędu Gminy Bejsce oraz mieszkańcy gminy.

Po nabożeństwie Wójt Gminy Bejsce – Józef Zuwała wygłosił przemówienie okolicznościowe. Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach.

 ...oto kilkadziesiąt zdjęć

W 2014 roku z budżetu Gminy Bejsce oraz ze środków pozyskanych od Wojewody Świętokrzyskiego odnowiono Mogiłę Żołnierza Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym w Bejscach.

Spotkanie Spółdzielnie socjalne

4.11.2014r

W dniu 4.11.2014r w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach odbyło się spotkanie dotyczące założenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych na terenie gminy Bejsce.
W spotkaniu udział wzięło około 200 osób z terenu gminy Bejsce, w tym osoby bezrobotne oraz korzystające z pomocy społecznej.
Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach Pani Renata Murawska,  przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej Pani Jolanta Dąbrowska i Pan Łukasz Michalski oraz Joanna Baduch- Pazur, Dariusz Szczepaniak i Krzysztof Szczeszek z Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Busku – Zdroju, przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic Pan Radosław Pietrzyk i Pani Alina Włusek i przedstawiciele OSP.
Celem spotkania było zaprezentowanie zebranym pomysłów na funkcjonowanie w gminie przyszłych spółdzielni socjalnych i zebranie sugestii oraz wskazówek dotyczących ewentualnego ich funkcjonowania. Spółdzielnie socjalne są propozycją skierowaną głownie do osób wykluczonych społecznie m.in: bezrobotnych, uzależnionych, chorych psychicznie, niepełnosprawnych- którzy z różnego względu nie chcą lub nie są w stanie podejmować działalności gospodarczej. Chcą natomiast podjąć wspólne, grupowe działania gospodarcze i społeczne, ograniczając ryzyko prowadzenia własnego biznesu. Praca w spółdzielniach socjalnych daje tym osobom szansę na aktywizację społeczną i zawodową, integrację, podniesienie swoich kwalifikacji. Spółdzielnie socjalne mogą założyć osoby fizyczne rekrutujące się z grup zagrożonych wykluczeniem (min 5 osób, max. 50 osób) lub 2 podmioty prawne (org. pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego  lub kościelne osoby prawne).
Wójt Gminy Bejsce Pan Józef Zuwała poinformował, że gmina Bejsce dysponuje nieruchomościami, które może przekazać pod utworzenie spółdzielni socjalnych tj: budynek po byłej szkole w Piotrkowicach oraz samochodem do odpadów komunalnych, kioskiem na placu targowym, który mógłby być przeznaczony do sprzedaży zdrowej żywności.
Kolejnym etapem tworzenia spółdzielni socjalnej na terenie gminy będą specjalistyczne szkolenia osób, które zadeklarowały chęć poszerzenia wiedzy na temat zakładania spółdzielni socjalnych.

 

 

Rolnik Roku

W dniu 04.11.2014 r. w siedzibie Targów Kielce odbyła się kolejna edycja konkursu Rolnik roku, Gospodarstwo agroturystyczne oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Impreza zgromadziła bardzo wielu uczestników oraz zaproszonych gości, którymi byli m.in. Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pan Piotr Żołądek Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Pani Marzena Okła-Drewnowicz posłanka na Sejm RP, Pan Czesław Siekierski Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Beata Oczkowicz Wiceminister Obrony Narodowej i wielu innych..

Do Kielc przybyły również przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Czyżowicach w osobach: Pani Halina Wolska, Pani Lucyna Fular, Pani Zofia Książkiewicz, Pani Bogumiła Józefczyk oraz Pani Małgorzata Pobiega.

Miło jest nam zakomunikować, że laureatkami pierwszego miejsca w kategorii najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich w Powiecie zostało KGW Czyżowice.

Panie otrzymały z rąk Kapituły konkursowej nagrody wręczone przez Pana Adama Jakubasa, Pana Czesława Siekierskiego oraz Pani Marzeny Okły-Drewnowicz.

 

... oto kilka zdjęć

 

Pan Wójt Józef Zuwała serdecznie pogratulował zwyciężczyniom oraz wręczył im bukiety kwiatów.

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Bejsce

10 listopad 2014

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    ( Dz. U. z 2013r. poz.594) zwołuję na dzień 10 listopad 2014r. (poniedziałek) na godz. 11.00   w budynku Urzędu Gminy w Bejscach Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

1.              Otwarcie Sesji Rady Gminy.

2.              Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.              Przyjęcie porządku obrad.

4.              Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.              Interpelacje i zapytania radnych.

6.              Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

7.              Przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.”

8.              Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 

 

·       zmieniająca  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce                                          na lata 2014 – 2033

·       zmian w budżecie gminy na 2014 rok

·       obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok

·       wysokości stawek podatku od nieruchomości

·       zwolnień w podatku od nieruchomości

·       określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015r.

·       „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi              oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku                           o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 

9.      Odpowiedzi na interpelacje

10.  Sprawy różne i wolne wnioski

11.  Zamknięcie obrad.

 

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25, ust.3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

UWAGA PRODUCENCI OWOCÓW ! WARZYW!!!

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dziś, tj. od 29 października 2014 r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta. Oddziału Terenowego ARR.

Powyższa informacja wynika z rozporządzenia Rady Ministrów 7 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencje Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1468)

Szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72. w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej wvvw.arr.gov.pl w zakładce embargo.

Iwona Ciechan Rzecznik Prasowy Agencja Rynku Rolnego

Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie Uchwały nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.       3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  Wójt Gminy Bejsce informuje o rozpoczęciu z dniem 20 października 2014 r. konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  których określony w statucie obszar  działania obejmuje gm. Bejsce.

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      na rok 2015” dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce (pokój nr 27), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminy.com.pl/bejsce/) oraz na stronie internetowej gminy Bejsce (www.bejsce.com.pl).

Uwagi i opinie w sprawie w/w Projektu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2014 r. w następujący sposób:

·        osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce, pokój nr 18 (sekretariat),

·        za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugbejsce@poczta.onet.pl   (w tytule wiadomości wpisując „KONSULTACJE - program współpracy       na rok 2015”),

·        za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce (z dopiskiem na kopercie: „KONSULTACJE - program współpracy na rok 2015”).

Komórką właściwą do przeprowadzenia konsultacji jest Referat Spraw Obywatelskich, Ogólnych i Obronnych Urzędu Gminy Bejsce.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bejsce oraz na stronie internetowej gminy Bejsce.

Załączniki:

1.      Formularz zgłaszania opinii.

2.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce    z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy     z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

3.      Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.        o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

 

1. Ogłoszenie z podpisem Wójta

2.Formularz zgłaszania opinii

3.Projekt uchwał

4. Projekt - roczny program współpracy

 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

„Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny.”

Zdaję sobie sprawę, że na efekty Waszej pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie, ale przyjdzie czas, kiedy staną się one widoczne. 

W jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym, Dniu Nauczyciela,

chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom.

Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych, zadowolenia z uczniów,

spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

W podziękowaniu, za trudną prace i wskazywaniu właściwej drogi,

życzę dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych

jak również uśmiechu każdego dnia.

Niech praca z młodzieżą będzie dla Państwa przyjemnością, a postępy satysfakcją.

 

                                                           Wójt Gminy Bejsce

                                                               

                                                          Józef Zuwała

 

Teatrzyk

W dniu 25 września 2014 roku w Samorządowej Szkole Podstawowej w Dobiesławicach oraz w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach aktorzy Studia Małych Form Teatralnych „SZTUKA” z Trzebini zaprezentowali program ekologiczny w formie przedstawienia teatralnego pt.: „Jaś i Małgosia”. Widzami przedstawienia w obydwu szkołach były dzieci z punktów przedszkolnych oraz klas 0 - III.

W spektakl wplecione zostały elementy o tematyce ekologicznej, w głównej mierze dotyczące segregacji śmieci.

Dzieci brały czynny udział w przedstawieniu odpowiadając chętnie na pytania zadawane przez aktorów, a ostatecznie zawarły umowę z bohaterami sztuki obiecując, że każde z nich będzie odtąd strażnikiem przyrody.

...oto kilka zdjęć

Spektakl zrealizowany został jako element  edukacji ekologicznej w ramach gospodarki odpadami komunalnymi gminy Bejsce.

Caritas Diecezji Kieleckiej

WYCIECZKA DO KRAKOWA – 13.09.2014 r.

13  września 2014  roku dzieci z terenu Gminy Bejsce odbyły bardzo ciekawą wycieczkę do Krakowa. 17 dzieci z opiekunami wzięło udział w projekcie „Ekologia pod żaglami” organizowanym przez Klub Żeglarski HORN. Autobus na ten cel nieodpłatnie udostępnił Wójt Gminy Bejsce. Instruktorzy z klubu HORN zapoznali małych mieszkańców naszej gminy z podstawami żeglarstwa. Przekazali ciekawe informacje o konieczności zdrowego odżywiania się i ekologii. Wśród atrakcji przygotowanych dla dzieci znalazło się pływanie na żaglówkach i rowerach wodnych, sterowanie jachtami i liczne konkursy z nagrodami.            W trakcie wycieczki dzieci aktywnie uczestniczyły w widowisku pt. „Cyrk – kawiarnia” przygotowanym przez Klub 303 działający w ramach Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta. Najmłodsi chodzili po linie, uczestniczyli w występach cyrkowców, brali udział w licznych konkursach i turniejach, przygotowywali kolorowe napoje. Zakończona w godzinach wieczornych wycieczka dostarczyła jej uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń.

 

Narodowe czytanie w Gminie Bejsce

9 września 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Bejscach przyłączył się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Akcja czytania zainaugurowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego cieszyła się dużą popularnością wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców naszej gminy. Na początku spotkania Pani Lucyna Marzec z Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach przedstawiła życiorys naszego wybitnego polskiego Noblisty. W kolejnej części przystąpiono do czytania dzieł Henryka Sienkiewicza. Fragmenty „Trylogii” zaprezentowali uczniowie i ich rodzice,  nauczyciele i inne zebrane osoby. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem dla wszystkich miłośników twórczości Henryka Sienkiewicza.

 

...oto kilka zdjęć

Ognisko integracyjne

11 września 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Bejscach gościł dzieci i opiekunów ze Świetlicy Środowiskowej „BENEDICTUS” z Krakowa. Jest to zaprzyjaźniona  grupa dzieci, z którą nasi najmłodsi mieszkańcy gminy wspólnie spędzali czas podczas wakacyjnego wyjazdu do Soblówki w Beskidzie Niskim (w sierpniu bieżącego roku). Gości    z Krakowa przywitała Grupa Teatralna z Bejsc, dzieci oraz rodzice. Zorganizowano wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Rodzice zadbali o domowe wypieki i smaczne łakocie. Nie zabrakło także gier zręcznościowych i konkursów z nagrodami. Dzieci uczestniczyły  w przeciąganiu liny, frisbee, skakały na piłkach.  Spotkanie połączone z ogniskiem i licznymi zabawami okazało się doskonałym sposobem na bliższe poznanie się oraz nawiązanie nowych przyjaźni. Głównym sponsorem uroczystości było „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic”. Wielkim zaangażowaniem wykazali się także rodzice dzieci uczestniczących w spotkaniu, którym składamy serdeczne podziękowania.

 

...oto kilka zdjęć

 

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 70
wydanego dnia 21.09.2014 o godz. 09:47


Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/1
Obszar województwo świętokrzyskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 04:56 dnia 22.09.2014 do godz. 12:00 dnia 22.09.2014
Przebieg
Od godz. 12:00 dnia 21.09.2014 do godz 04:30 dnia 22.09.2014 na obszarze województwa
zanotowano miejscami od 15 mm do 25 mm opadu deszczu. Prognozuje się dalsze
utrzymywanie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana
jeszcze suma opadów od 10 mm do 20 mm.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
90%
Uwagi Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia - przedłużenie ważności ostrzeżenia na intensywne opady
deszczu. Zjawisko burze/1 zakończyło się.
Dyżurny synoptyk Łukasz Kiełt
Godzina i data wydania godz. 04:56 dnia 22.09.2014
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 woj.swietokrzyskie od 04:56/22.09 do 12:00/22.09.2014
jeszcze 10-20 mm
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA świętokrzyskie, silny deszcz do południa 22.09, lokalnie jeszcze
10-20 mm.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Producenci owoców i warzyw

Trwają kontrole u Producentów poszkodowanych embargo

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż od poniedziałku w całym kraju trwają kontrole zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach  plantacji czy  upraw . Kontrole są jednym z etapów wynikających z  realizacji procedury dotyczącej wsparcia dla dotkniętych embargo rosyjskim. Wszystkie pozytywnie zweryfikowane powiadomienia będą zakwalifikowane do złożenia wniosku o rekompensatę, która zostanie wypłacona zgodnie ze stawkami ogłoszonymi przez KE.

Jednocześnie przypominamy, że kontrolowane są tylko plantacje czy uprawy które zostały ujęte w powiadomieniach złożonych do OT ARR do 3 września.

Kontrolą objęte jest 100% powiadomień złożonych od 18 sierpnia do 3 września.

 

SZKOŁY, POZA PROGRAMEM „OWOCE I WARZYWA W SZKOLE”,

 MOGĄ UCZESTNICZYĆ W MECHANIZMIE  „Tymczasowe

 nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw”

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w  odbiorze  owoców i warzyw przeznaczonych na bezpłatną dystrybucję mogą uczestniczyć zarówno organizacje charytatywne jak i inne organizacje:
szkoły, domy dziecka, domy wychowawcze, przedszkola, obozy dla dzieci.

 

Uprawnienie do bezpłatnego otrzymania wycofanych z rynku produktów dokonywane jest, decyzją Prezesa Agencji Rynku Rolnego, na wniosek zainteresowanej jednostki.

Do wniosku  winny być załączone następujące dokumenty:

1. dokumenty urzędowe wskazujące organy  i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy (np. akt powołania danej osoby na stanowisko dyrektora placówki),

2. statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej (może to być też np. uchwała organu samorządowego o utworzeniu szkoły),

3. zgodę osób zarządzających jednostką organizacyjną lub osoby fizycznej na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej,

4. zobowiązanie do:

a) przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nieprzeznaczeniu owoców i warzyw do sprzedaży,

b) prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców i warzyw oraz odrębnej rachunkowości dotyczącej działań związanych z zagospodarowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,

c) przekazywania Prezesowi ARR świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

 

Zobowiązania, o których mowa w pkt 4 zawarte są we wniosku o przyznanie uprawnienia, a podpisanie wniosku przez uprawnioną osobę lub osoby oznacza ich akceptację.

 

Wnioski, o których mowa powyżej, jak i „Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych oraz innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie (…)” dostępne są na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl w zakładce „Rynki rolne” > „Owoce i warzywa”.

 

Owoce lub warzywa otrzymane bezpłatnie od producentów nie mogą zastąpić ilości normalnie kupowanych przez jednostkę, która te produkty otrzymała lecz mogą być jedynie  uzupełnieniem tych ilości.

 

Mechanizm „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw” nie jest tożsamy z mechanizmem „Owoce w szkole” i nie narusza żadnych uprawnień danej jednostki wynikających z uczestnictwa mechanizmu „Owoce w szkole”.

 

 

Warszawa, 2014-09-01

Komunikat prasowy. PILNE !

Agencja Rynku Rolnego apeluje do Producentów owoców i warzyw o niezwłoczne uzupełnienie powiadomień dotychczas złożonych do Oddziałów Terenowych ARR oraz o pilne składanie kolejnych przez tych , którzy chcą skorzystać z nadzwyczajnego wsparcia .

W związku z ukazaniem się w dniu 30.08.2014 r. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 (Dz. U. UE L 259 z 30.08.2014 r., str. 2), a co z tym idzie obowiązkiem rozpoczęcia raportowania do KE informacji o złożonych powiadomieniach ARR, przypomina producentom o uzupełnieniu formularzy i składaniu kolejnych do Oddziałów Terenowych. Wsparcie dla poszczególnych krajów będzie przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, dlatego prosimy o pilne potraktowanie naszego apelu. Mechanizm obejmuje działania związane z :

-  zielonymi zbiorami
-niezbieraniem

-  wycofaniem produktów na cele charytatywne

- W przypadku producenta indywidualnego maja zastosowanie poniższe warunki:

a) Wsparcie dla zielonych zbiorów obejmuje tylko produkty, które fizycznie znajdują się na polach i faktycznie zostają zebrane w ramach zielonych zbiorów i dla których zbiory jeszcze się nie zaczęły;

b)          środki w zakresie niezbierania  nie  będą przysługiwały w przypadku, gdy z
danego obszaru produkcji pozyskiwano produkcję w celach handlowych w trakcie
cyklu produkcyjnego;

c)           zielone   zbiory   i   niezbieranie   plonów   w   żadnym   wypadku   nie   są   stosowane
jednocześnie w odniesieniu do tego samego produktu i tego samego obszaru.

- W przypadku organizacji producentów   środki w zakresie niezbierania pionów
mogą przysługiwać nawet  w  przypadku,   gdy  z  danego  obszaru  produkcji  pozyskiwano
produkcję w celach  handlowych w trakcie  normalnego  cyklu  produkcyjnego,  W takich

przypadkach kwoty wsparcia, zostają proporcjonalnie obniżone z uwzględnieniem produkcji już zebranej ustalonej na podstawie rejestrów magazynowych i ksiąg finansowych danej organizacji producentów. Wsparcie do zielonych zbirów obejmuje tylko produkty, które fizycznie znajdują się na polach i faktycznie zostają zebrane w ramach zielonych zbiorów.

- W przypadku wycofywania produktów w celu przekazywania ich do organizacji charytatywnych wsparcie dotyczy zarówno organizacji producentów jak i rolników indywidualnych.

Definicje

„zielone zbiory" - oznaczają łączne zbiory niedojrzałych, nie nadających się do sprzedaży produktów na danym obszarze. Przedmiotowe produkty nie mogą być uszkodzone przed rozpoczęciem zielonych zbiorów z powodu warunków klimatycznych, choroby lub innych powodów.

„niezbieranie" oznacza zakończenie obecnego cyklu produkcyjnego na danym obszarze, w przypadku gdy produkt jest dobrze rozwinięty i jest solidnej i właściwej jakości handlowej. Zniszczenie produktów w wyniku niekorzystnych zjawisk klimatycznych lub chorób nie jest jednak uważane za niezbieranie.

Zielone   zbiory   oraz   niezbieranie   są  czynnościami   dodatkowymi   i niezwiązanymi z normalnymi metodami uprawy.

Kompletne  powiadomienia będą przedmiotem  kontroli  na miejscu  przez pracowników ARR.

Wszystkie informacje dotyczące powiadomień oraz wzory formularzy znajdują się na stronie Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl.

Jednocześnie informujemy iż ze względu na wyjątkową sytuację, czas pracy Oddziałów Terenowych został wydłużony do godziny 18.00 a przez cały czas działa Telefoniczny Punkt Informacyjny 22 661 72 72 .

Iwona Ciechan Rzecznik Prasowy Agencja Rynku Rolnego

APEL - Pieszy uczestnik ruchu

drogowego

-Wójta Gminy Bejsce-Józefa Zuwały,

-   Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej

-   Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Bejsce

-Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach.

do Mieszkańców Gminy Bejsce mający na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, l w tym celu Mieszkańcy Gminy winni zaopatrzyć się w elementy odblaskowe, które spowodują zmniejszenie liczby wypadków w ruchu drogowym.

Powyższy apel opiera się na zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2013 , póz. 991) z dnia 26.07.2013 wprowadzonej w art.ll ust. 4a, która brzmi następująco:

Art.ll, ust.4a Pieszy, poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku".

Powyższy przepis ustawy wchodzi w życie 31.08.2014 roku.

 

 

Dni Dziedzictwa

 Kulturowego

 Gminy Bejsce 2014

KARTA DUŻEJ RODZINY

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 2014 poz. 755) zwracam się do Państwa z apelem o aktywne włączenie się w jego realizację poprzez zgłoszenie do udziału w Programie podległych Państwu instytucji jak i rozpropagowanie informacji o możliwości włączenia się w realizację Programu podmiotów prywatnych z terenu Państwa Miasta lub Gminy.

Podmioty przystępujące do Programu mają możliwość stworzenia atrakcyjnego wizerunku społecznego, a także ekonomicznego. Podmioty, które zapewniają rodzinom wielodzietnym uprawnienia na podstawie niniejszego Programu nabywają m.in. prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, który może być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych, a przez to kreować pozytywny wizerunek Państwa Miasta lub Gminy jako wspierającej model rodziny wielodzietnej.

Warto podkreślić, że do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przystąpili już m. in.: PKP Intercity S.A., Przewozy Regionalne sp. z o. o., PL.2012 + sp. z o. o. zarządzająca Stadionem Narodowym w Warszawie, Kopalnia Soli w Wieliczce, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Alma Market S.A., VISTULA   oraz wiele innych podmiotów o uznanej marce i renomie.

Wszelkie niezbędne informacje związane ze zgłoszeniem się w roli Partnera do uczestnictwa w Programie Karta Dużej Rodziny znajdą Państwo na stronie internetowej www.kdr.kielce.uw.gov.pl oraz uzyskają pod numerami telefonów 041 342 14 62, 041 342 19 71.

Jestem przekonana, że promowanie i popieranie modelu rodziny wielodzietnej w naszym społeczeństwie stanowi dla Państwa priorytet, a dzięki temu będziemy mogli razem w wymierny sposób przyczynić się do polepszenia ich losu.

 

Sierpniowy Rajd Rowerowy 2014

 

Uczestnikom czerwcowego rajdu rowerowego tak przypadała do gustu forma relaksu na dwóch kółkach, że 15 sierpnia 2014r. postanowili zmierzyć się z dłuższą trasą. W słoneczne sierpniowe popołudnie na starcie ponad 15 kilometrowego rajdu stanęła blisko trzydziestoosobowa grupa cyklistów. Amatorów wypoczynku w siodełku prowadził Policyjny Patrol z Komendy Powiatowej Policji, peleton zamykała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Czyżowic.

...oto kilka zdjęć

Główną atrakcja dla kibiców był przejazd Parady Motocyklowej. Około 20 pojazdów przejechało trasą rajdu w asyście służb.

Wśród rowerzystów byli seniorzy  juniorzy i całe rodziny. Maja Książkiewicz – najmłodsza uczestniczka rajdu w towarzystwie dziadka przejechała całą trasę.

Jak i poprzednio przykład jak zdrowo wypoczywać dał Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała, który wraz z małżonką brał udział w sportowych zmaganiach.

Tradycyjnie już na mecie rajdu na rowerzystów, motorowerzystów i motocyklistów czekało ognisko, kiełbaski, słodkości dyplomy i medale. Władze Gminy postarały się o to by każdy uczestnik imprezy poczuł się wyróżniony.

 

 

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW

 

 

 

...więcej informacji , oraz pliki do pobrania (zakładka Embargo rosyjskie) http://www.arr.gov.pl/

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych embargiem rosyjskim, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego na załączonym formularzu.

Zakładka Embargo rosyjskie ...druk powiadomienia - Formularz

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

... czytaj więcej

Zaproszenie na Sesję 26 sierpień 2014

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym            

                        ( Dz. U. z 2013r. poz. 594) zwołuję na dzień 26 sierpnia 2014r.  

(wtorek) na godz. 8.00 w budynku Urzędu Gminy Bejsce Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

1.              Otwarcie Sesji Rady Gminy.

2.              Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.              Przyjęcie porządku obrad.

4.              Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.              Interpelacje i zapytania radnych

6.              Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

7.              Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 

·          zmieniająca  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2014 – 2033

·          zmian w budżecie gminy na 2014 rok

·          upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

·          sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy

·          zmiany w Statucie Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z siedzibą w Starym Korczynie

 

8.              Odpowiedzi na interpelacje

9.              Sprawy różne i wolne wnioski

10.       Zamknięcie obrad.

 

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25, ust.3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

O PUCHAR WÓJTA GMINY BEJSCE 2014 -VIII edycja

Jak co roku w miesiącach wakacyjnych organizowany jest w naszej gminie Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Bejsce. Ósma edycja tej cyklicznej imprezy zgromadziła na starcie pięć drużyn  z terenu gm. Bejsce. Turniej rozpoczął się na początku lipca na boisku sportowym przy szkole podstawowej w Dobiesławicach . Do zdrowej sportowej rywalizacji zachęcał wójt Józef Zuwała, mówił również że jest to okazja podniesienia sprawności fizycznej i umiejętności  gry w piłkę nożną i wyłonienia nowych talentów sportowych. Wiadomość która ucieszyła wszystkich najbardziej ogłoszona przez Pana Wójta to budowa nowego boiska sportowego, które będzie gotowe do gry już w przyszłym sezonie. Mam nadzieję że turniej w 2015 roku będzie rozegrany na małym stadionie a kibice usiądą na plastikowych krzesełkach. Do rywalizacji w tegorocznym turnieju stanęły drużyny z Bejsc,  Brończyc, Dobiesławic, Kijan i Sędziszowic. Sędzią głównym zawodów był P. Łukasz Łakota – nauczyciel WF-u z gimnazjum w Czyżowicach a pomagali mu P. Mariusz Fasolewski i Michał Borek. Podczas meczów zawodnicy mieli zapewnioną pomoc medyczną którą sprawowały Panie pielęgniarki Monika Brzeszcz i Lucyna Fular. Mecze rozgrywane były od 6 lipca do 10 sierpnia w każdą niedzielę. Finał imprezy rozegrano 10 sierpnia i tak w meczu o trzecie miejsce spotkały się drużyny z Kijan i Brończyc. Było to dość wyrównane spotkanie i zakończyło się wynikiem 4:3 dla drużyny z Kijan. O puchar w finale zmierzyły się tak jak dwa lata temu drużyny z Bejsc i Sędziszowic. Mecz po zaciętej walce wygrała drużyna z Sędziszowic wynikiem 4:0 i zdobyła główne trofeum. Według zgodnej opinii sędziów i kibiców było to piękne spotkanie, godne finałowego meczu. Większość zawodników obu drużyn to zawodnicy trenujący i grający w Klubie LKS Nidzica w klasie A.

Klasyfikacja końcowa turnieju zakończyła się następująco:

1.      Sędziszowice

2.      Bejsce

3.      Kijany

4.      Brończyce

5.      Dobiesławice

Piękne puchary, dyplomy i nagrody pieniężne na sprzęt sportowy dla drużyn wręczył Pan Wójt Józef Zuwała w asyście P. Aliny Włusek, która prowadziła dokumentację całego turnieju.

 

XIII BIEG ZDROJOWY

POD PATRONATEM WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

BOŻENTYNY PAŁKI-KORUBA

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Obszar Województwo świętokrzyskie
PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 12.08.2014
do godz. 07:30 dnia 13.08.2014
Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/-
Przebieg nie dotyczy
PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 13.08.2014
do godz. 07:30 dnia 14.08.2014
Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/-
Przebieg nie dotyczy
PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 14.08.2014
do godz. 07:30 dnia 15.08.2014
Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/-
Przebieg nie dotyczy
Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie
depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego
okresu zawarte w prognozie.
Dyżurny synoptyk Szymon Pysz
Godzina i data wydania godz. 13:59 dnia 11.08.2014
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

INFOLINIA I ZAPISY

(42) 254 64 10 LUB 517 544 004

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61


Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silne burze z gradem/2
Obszar województwo świętokrzyskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 11.08.2014 do godz. 24:00 dnia 11.08.2014
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 50
mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
80%
Uwagi Do godz. 17:00 dnia 11.08.2014 obowiązuje ostrzeżenie nr 59 wydane o godz. 13:12 dnia
09.08.2014.
Dyżurny synoptyk Piotr Ramza
Godzina i data wydania godz. 06:40 dnia 11.08.2014
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 woj.swietokrzyskie od 12:00/11.08 do
24:00/11.08.2014 burze, lok. grad, deszcz do 50 mm, porywy 80 km/h
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA świętokrzyskie, silne burze z gradem po południu i wieczorem 11.08,
opady deszczu do 50 mm, porywy wiatru do 80 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Obszar Województwo świętokrzyskie
PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 08.08.2014
do godz. 07:30 dnia 09.08.2014
Zjawisko/stopień zagrożenia Silne burze z gradem/2
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywami wiatru
do 65 km/h. Lokalnie opady gradu.
PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 09.08.2014
do godz. 07:30 dnia 10.08.2014
Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/-
Przebieg nie dotyczy
PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 10.08.2014
do godz. 07:30 dnia 11.08.2014
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/1
Przebieg Prognozuje się temperaturę maksymalną od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna od 16°C do
18°C.
Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie
depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego
okresu zawarte w prognozie.
Dyżurny synoptyk Łukasz Kiełt
Godzina i data wydania godz. 14:07 dnia 07.08.2014
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Dni Dziedzictwa

 Kulturowego

 Gminy Bejsce 2014

 

GMINA BEJSCE

 

Zadanie pn

Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bejsce w latach 2011- 2032, II etap 2014 rok”

którego całkowity koszt wynosi 18008,87 zł,

realizowany w 2014 r. z udziałem środków

- WFOŚiGW w Kielcach

- dotacja 6303,10 zł

- NFOŚiGW w Warszawie

- dotacja w wysokości 9004,44 zł

...więcej

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

...czytaj więcej

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Obszar Województwo świętokrzyskie
PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 06.08.2014
do godz. 07:30 dnia 07.08.2014
Zjawisko/stopień zagrożenia Silne burze z gradem/2
Przebieg Prognozuje się wystąpienie na wschodzie województwa burz z opadami deszczu od 20 mm do 30
mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu.
PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 07.08.2014
do godz. 07:30 dnia 08.08.2014
Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/-
Przebieg nie dotyczy
PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 08.08.2014
do godz. 07:30 dnia 09.08.2014
Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/-
Przebieg nie dotyczy
Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie
depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego
okresu zawarte w prognozie.
Dyżurny synoptyk Adam Michniewski
Godzina i data wydania godz. 14:04 dnia 05.08.2014
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw

Projekt ten jest ukierunkowany na bezpośrednie finansowe wspieranie inicjatyw lokalnych poprzez działania animacyjne oraz przekazywanie mikrodotacji w wysokości do 5000,00 PLN dla grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych.

Łącznie wiatach 2014-2016 wesprzemy co najmniej 190 inicjatyw. Jest to kolejny projekt naszego Stowarzyszenia służący rozwojowi ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim.
W związku z powyższym, zwracani się z uprzejmą prośbą o wsparcie w realizacji działań informacyjno-promocyjnych, które pozwolą dotrzeć z ofertą projektu do jak najszerszego grona mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Prosimy o umieszczenie, przekazanych w załączeniu, materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek) w siedzibie Urzędu oraz wybranych jednostkach podległych.

Prosimy również o bezpośrednie informowanie aktywnych liderów lokalnych oraz organizacji pozarządowych z Państwa terenu o możliwym wsparciu w ramach projektu.
Projekt „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów" jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, jako jedyny w województwie świętokrzyskim.


Wszelkie informacje na temat możliwości uczestnictwa w projekcie oraz zasad przyznawania mikrodotacji dostępne są na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl oraz w biurze projektu (osoby do kontaktu: Krzysztof Kieszkowski, Anna Młyńczak, tel. 41 361 04 92).

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 56


Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silne burze z gradem/2
Obszar województwo świętokrzyskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 13:00 dnia 05.08.2014 do godz. 06:00 dnia 06.08.2014
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm, oraz porywami wiatru do 80
km/h. Lokalnie opady gradu.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Michał Solarz
Godzina i data wydania godz. 07:18 dnia 05.08.2014
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 woj.swietokrzyskie od 13:00/05.08 do
06:00/06.08.2014 burze, lok. grad, deszcz 40 mm, porywy 80 km/h
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA świętokrzyskie, silne burze z gradem po południu 5.08 i w nocy
5/6.08, opady deszczu do 40 mm, grad, porywy wiatru do 80 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Obszar Województwo świętokrzyskie
PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 04.08.2014
do godz. 07:30 dnia 05.08.2014
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/1
Przebieg Upał: obowiązuje Ostrzeżenie nr 54 ważne od godz. 13:00 dnia 02.08.2014 do godz 20:00 dnia
04.08.2014.
PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 05.08.2014
do godz. 07:30 dnia 06.08.2014
Zjawisko/stopień zagrożenia Silne burze z gradem/2
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami wiatru do 80
km/h. Lokalnie opady gradu.
PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 06.08.2014
do godz. 07:30 dnia 07.08.2014
Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/-
Przebieg nie dotyczy
Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie
depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego
okresu zawarte w prognozie.
Dyżurny synoptyk Rafał Kielar
Godzina i data wydania godz. 13:58 dnia 03.08.2014
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

AKCYZA II PÓŁROCZE 2014

WÓJT GMINY BEJSCE

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.  złożyć odpowiedni wniosek do Wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego   w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 roku to 86 litrów zakupionego oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych co stanowi

kwotę 81,70 zł

( dopłata do 1 litra zakupionego oleju napędowego to:

 0,95 zł x 86 litrów = 81,70 zł )

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 31 października 2014 r.

 przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Rolnicy, którzy są dzierżawcami użytków rolnych proszeni są  o dostarczenie kserokopii umów dzierżawy lub oświadczenia właściciela użytków rolnych, że nie będzie ubiegał się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wzór oświadczenia w Urzędzie ).

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy Bejsce

Tel. 41 35 11 010 wew. 32

 ( wnioski są dostępne w Urzędzie oraz na stronie internetowej  Urzędu Gminy w Bejscach)

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. OSWIADCZENIE

2. WNIOSEK ZWROT

Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Bejsce – Gmina Bejsce

Zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Bejsce – Gmina Bejsce” dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 w ramach działania 6.2. Koszt inwestycji to 2 403 916,66 zł. Dofinansowanie z Unii to 60 %, reszta czyli 40 % z budżetu Gminy. Zakończenie planowane jest na 31.08.2014 r.

 ...czytaj więcej plik "pdf"

...czytaj więcej plik "doc"

 

Zaproszenie

do złożenia oferty na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu

p.n. " Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Bejsce - gmina Bejsce"

...więcej

1.Zaproszenie

2. Obowiązki Beneficjenta

 

Ogłoszenie

z wyboru oferty na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu p.n. „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Bejsce – gmina Bejsce”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Kazimierska Agencja Drukarska, 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Przemysłowa 9.

 

 ...w poniższym pliku "doc" istnieje ogłoszenie

 

18 LIPCA WESZŁA W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH

Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

 Oto istota wprowadzanych zmian:

·         Od 18 lipca 2014 r. nie ma już urzędowych zgód na zbiórki publiczne

·         Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) można dokonywać pocztą lub elektronicznie – ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać  podpis elektroniczny lub bezpłatny „profil zaufany” czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl.

·         Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy – można prowadzić od 18 lipca 2014 r. bez dodatkowych formalności.

·         W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu Zbiórki.gov.pl, który właśnie powstał i gdzie będą także publikowane sprawozdania.

·         Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.

·         Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link:http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

Więcej informacji o:

·         nowych zasadach zbiórek – na mac.gov.pl/zbiorki

·         pracach nad projektem nowej ustawy o zbiórkach - mac.gov.pl/projekty/zbiorki-publiczne-po-nowemu,

·         zgodach na zbiórki ogólnopolskie, wydanych przez MAC: mac.gov.pl/zbiorki-publiczne-decyzje-mac-na-podstawie-ustawy-o-zbiorkach-publicznych-z-1933-r.

·         tym, jak uzyskuje się bezpłatny podpis elektroniczny (profil zaufany) do kontaktów z administracją: www.cpi.gov.pl/profil_zaufany,164.html

 

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU


I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO


(PROFILAKTYKA JASKRY)


W dniu: 23.07.2014r. w Ośrodku Zdrowia w Bejscach 236
w godzinach od 09:00 do 12:00, odbędą się komputerowe badania wzroku
oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.
Zapisy telefonicznie 41)351-10-06
Koszt badania komputerowego ostrości wzroku 5 zł.
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł.(Dodatkowe)
Zapisy prowadzone będą do dnia 23.07.2014r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację
okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy
OKO-LUX s.c., ul. Legionów 10a/26,
05-091 Ząbki, tel. 22 465 82 62

 

 Karta Dużej Rodziny!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach  informuje, że  przyjmowane są wnioski              o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Uprawnione do otrzymania Karty są rodziny wielodzietne. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

1) Wniosek wypełniony na formularzu stanowiącym załącznik do karty usługi.

Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:

2) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

7) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszcza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl 

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

 

 

Ksiądz Biskup Andrzej Wypych  w Bejscach

W dniu 11.07.2014r. w progi Urzędu Gminy w Bejscach zawitał szczególny gość- Ksiądz Biskup Andrzej Wypych w towarzystwie księdza profesora Marka serdecznego kolegi.
Ksiądz Biskup Andrzej Wypych urodził się w Kaczkowice w gminie Bejsce. Od 3 lat jest Biskupem pomocniczym do spraw Mniejszości Narodowej i Polonii w USA.
O godz. 14.00 Ks. Biskup spotkał się z pracownikami Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego, Poczty, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic oraz Kierownikami jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Bejsce. Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała powitał zacnych gości i przedstawił zebranym osobę Księdza Biskupa ,zapoznał zebranych z jego osiągnięciami. Wójt Gminy Bejsce przedstawił księdzu Biskupowi indywidualnie wszystkich pracowników. Rozmawiano o Posłudze Kapłańskiej, tam za Daleką Wodą oraz o tym jak administracyjnie gmina służy miejscowej społeczności.
Następnie Ksiądz Biskup pobłogosławił zebranych i poświęcił odnowiony budynek Urzędu Gminy Bejsce, budynek remizo- świetlicy w Bejscach oraz figurę św. Floriana znajdującą się obok budynku OSP. Na chwilę w spotkaniu wziął udział ks. Dziekan Janusz Mularz z Kazimierzy Wielkiej.

... oto kilka zdjęć


Po uroczystym poświęceniu ksiądz Biskup w otoczeniu kilkudziesięciu osób z terenu Gminy Bejsce udał się na uroczysty obiad w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach. Był czas na rozmowy o pracy i o osobistych problemach. Po posiłku Ksiądz Biskup w towarzystwie ks. Marka Zawłockiego oraz opiekunów z DPS zwiedził zabytkowy Pałac Badenich, porozmawiał z mieszkańcami.
Następnie udał się z wizytą do Domu Opieki dla Osób Starszych w Morawianach prowadzonym przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Przewodnikiem po Domu była Pani Donata p.o kierownika placówki. Kolejnym miejscem, który odwiedził ks. Biskup był Skansen należący do Pana Stefana Rasia. Cała rodzina właściciela przybyła by przywitać Księdza Biskupa wraz z blisko 20- to osobową delegacją.
O godz. 18.00 ks. Biskup Andrzej Wypych odprawił uroczystą Mszę Świętą w Kościele p.w św. Mikołaja w Bejscach w intencji mieszkańców gminy Bejsce
Po Mszy Świętej ks. Biskup udał się do Gminnego Ośrodka Kultury na spotkanie z zespołem wokalno – muzycznym działającym przy GOK prowadzonym przez Pana Radosława Kornasia, z kapelą ludową Pana Stanisława Pszczoły i mieszkańcami gminy Bejsce.
Na zakończenie wizyty w gminie Bejsce Ksiądz Biskup wraz Wójtem Gminy Bejsce Panem Józefem Zuwałą udali się do miejscowości Czyżowice, by spotkać się z mieszkańcami i pomodlić się pod historyczną „ Studzienką”


 

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 75-LECIA ZAŁOŻENIA

 OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W PIOTRKOWICACH

W dniu 13 lipca 2014 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrkowicach obchodziła jubileusz 75-lecia założenia jednostki. Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą Świętą, którą odprawił ks. Marek Zawłocki.
Udział w uroczystości wzięli m.in.:
• Poseł Mirosław Pawlak – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach,
• Starosta Kazimierski Jan Nowak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kazimierzy Wielkiej,
• st. kpt. Piotr Łudzik – dowódca JRG KP PSP w Kazimierzy Wielkiej,
• Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce, Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Bejscach,
• Krystyna Wicher – Radna Powiatu Kazimierskiego,
• Stanisław Marzec – Przewodniczący Rady Gminy Bejsce
• Radni Gminy Bejsce

• Sołtysi Gminy Bejsce
• poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych,
• orkiestra dęta z Bejsc,
• mieszkańcy Piotrkowic oraz okolicznych miejscowości.


Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny st. kpt. Krzysztof Jach. Uroczystość prowadziła Joanna Michalska – inspektor Urzędu Gminy Bejsce. Oprawę muzyczną75-lecia zapewniła orkiestra dęta z Bejsc pod batutą kapelmistrza Radosława Kornasia
Po Mszy Świętej Komendant Gminny OSP w Bejscach – kpt. Krzysztof Jach złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystości Panu Posłowi Mirosławowi Pawlakowi - Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach. Później dokonali oni przeglądu pododdziałów.
Wójt Gminy Bejsce pan Józef Zuwała serdecznie przywitał poczty sztandarowe, przybyłych gości, wszystkich druhów i mieszkańców gminy.
Prezes OSP Piotrkowice – druh Jarosław Parada przedstawił wszystkim zebranym historię jednostki.
Zasłużeni druhowie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Bejsce uhonorowani zostali medalami i zaszczytnymi odznaczeniami.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie „Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa” odznaczony został sztandar jednostki OSP Piotrkowice Dekoracji sztandaru dokonał dh Mirosław Pawlak i dh Jan Nowak.
Ważnym momentem uroczystości było uhonorowanie na podstawie Uchwały Nr 89/10/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku Prezydium

 Zarządu Oddziału Głównego Związku OSP RP w Warszawie „Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa – Po raz drugi” druhów:
- Bolesław Głowacz
- Stanisław Cabaj


Złotymi Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie:
1. Ryszard Styczeń
2. Janusz Matuszczyk
3. Paweł Zientara

Srebrnymi Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie:
1. Paweł Matuszczyk
2. Mariusz Grudzień

Brązowymi Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie:
1. Łukasz Parada
2. Robert Głowacz
3. Janusz Głowacz
4. Zbigniew Grzywna
5. Grzegorz Wójcik
6. Jacek Drewno
7. Tomasz Janus
8. Maciej Nowak

Odznaki “Za wysługę lat” otrzymali:
1. Mieczysław Przybylski
2. Bolesław Głowacz
3. Stanisław Cabaj
4. Marek Książek
5. Jarosław Parada
6. Maria Fular
7. Zygmunt Fular
8. Witold Wójcik
9. Piotr Styczeń
10. Wiesław Tomal
11. Mariusz Szczypiór
12. Robert Cabaj
13. Wojciech Drewno

Odznakami „Strażak wzorowy” uhonorowani zostali druhowie:
1. Mateusz Więcek
2. Krystian Zuwała
3. Adrian Szczypiór
4. Marcin Gruchała
5. Michał Gruchała
6. Mateusz Stalmach
7. Mateusz Stankiewicz
8. Łukasz Stankiewicz
9. Kacper Pszczoła
10. Piotr Wolski
11. Piotr Makuch
12. Andrzej Janus


...oto kilkadziesiąt zdjęć


Gospodarz Gminy Bejsce – Józef Zuwała podziękował wszystkim druhom z OSP Piotrkowice za ich 75-letnią działalność polegającą na usuwaniu miejscowych zagrożeń, zwalczaniu skutków lokalnych podtopień i powodzi, pomocy poszkodowanym w pożarach czy wypadkach komunikacyjnych. Prezes ZOG ZOSP RP w Bejscach pochwalił strażaków także za ich zaangażowanie w działalność społeczną.
Życzliwe słowa w stronę strażaków z Piotrkowic skierowali także: Poseł Mirosław Pawlak, Starosta Kazimierski Jan Nowak, st. kpt. Piotr Łudzik, Radna Powiatu Kazimierskiego Krystyna Wicher. Prezes OSP Piotrkowice od zaproszonych gości otrzymał dla jednostki pamiątkowe grawery, podziękowania i życzenia.
Po przemówieniach okolicznościowych zaproszonych gości Prezes OSP Piotrkowice – dh Jarosław Parada uroczyście zakończył obchody, dziękując wszystkim za przybycie i pomoc w organizacji strażackiego święta.
Po zakończeniu części oficjalnej swój repertuar muzyczny zaprezentowały Pani Leokadia Błaszkiewicz i Emilia Zuwała. Następnie wystąpił zespół wolano-muzyczny pod przewodnictwem Pana Radosława Kornasia. Obchody 75-lecia OSP Piotrkowice zakończyła zabawa taneczna z zespołem TOP DANCE.


TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY BEJSCE W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

MIEJSCOWOŚĆ

Rodzaj odpadów

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

dzień

BEJSCE

ZBELTOWICE

GRODOWICE

CZYŻOWICE

KRÓLEWICE

PIOTRKOWICE

UŚCISZOWICE

zmieszane

14

11

8

13

10

8

poniedziałek

segregowane

22

19

16

21

18

16

wtorek

DOBIESŁAWICE

STOJANOWICE

KACZKOWICE

PROKOCICE

SĘDZISZOWICE

BROŃCZYCE

KIJANY

MORAWIANKI

MORAWIANY

zmieszane

7

4

1

6

3

1

poniedziałek

segregowane

21

18

15

20

17

15

poniedziałek

 

 

Kaczkowice -  uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej

 obsadzonej na głazie

... oto kilkanaście zdjęć

W dniu 6 lipca 2014 roku w sołectwie Kaczkowice odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej obsadzonej na głazie znajdującym się w sercu wsi w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Tablica jest poświęcona Księdzu Biskupowi Andrzejowi Wypychowi Biskupowi Pomocniczemu Archidiecezji Chicago i upamiętnia uroczystą Mszę świętą, która odbyła się 1 lipca 2012 roku właśnie w tej miejscowości. Ksiądz Biskup Andrzej Wypych osobiście dokonał poświęcenia tablicy, tym samym potwierdził swoje mocne więzi z wsią Kaczkowice. W uroczystościach oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców udział wzięli: Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Marzec, Ks. Marek Zawłocki – proboszcz Parafii Bejsce, Ks. Bogusław Wróbel – proboszcz parafii Sieniawa oraz Ks. Sylwester Barański – wikariusz Parafii Gorzków. Po części oficjalnej Ksiądz Biskup spędził niedzielne popołudnie przy poczęstunku przygotowanym przez mieszkańców swej rodzinnej wioski.

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

...więcej

 

STO LAT PANI STASI

...OTO KILKA ZDJĘĆ

11 czerwca 1914 roku w Bejscach urodziła się Pani Stanisława Sztaba z domu Pitek. Przez całe życie ciężko pracowała na roli, by zapewnić godny byt swojej rodzinie.

Pani Stanisława urodziła i wychowała czworo dzieci. Doczekała się także 10 wnucząt, 11 prawnuczek i 2 praprawnucząt.
Dzieci naszej zacnej stulatki Danusia, Basia, Stanisław i Janina dziś z szacunkiem i miłością opiekują się swoją mamą. „Była i jest najlepszą mamą pod słońcem. Każdą chwilę poświęciła naszemu wychowaniu i ciężkiej pracy, by niczego  nam nie zabrakło. Zadbała o naszą edukację i o to, byśmy mieli dach nad głową. Teraz bardzo chętnie spędza czas z prawnukami i praprawnukami  ucząc ich piosenek i wierszyków sprzed lat. Pani Stanisława cieszy się dobrym samopoczuciem fizycznym i psychicznym. Tryska radością i dobrym humorem. Chętnie czyta gazety, ogląda telewizję, modli się z książeczki do nabożeństwa bez użycia okularów. Recepta na długowieczność to świeże powietrze , zdrowe jedzenie, a nade wszystko uśmiech.

W niedzielę 15 czerwca w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Bejscach odbyła się msza święta jubileuszowa w intencji pani Stanisławy i jej rodziny, po modlitwie zaś odbyło się miłe przyjęcie urodzinowe w restauracji Martini. W uroczystościach udział wziął Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała oraz kierownik USC Maria Fular, a z ramienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej udział wzięła Ewelina Czyżewska która przekazała specjalny zasiłek celowy. Pani Stanisława obdarowana została  pięknymi  kwiatami, listami gratulacyjnymi.

 

 

Turniej Miast i Gmin!!!

 

Gmina Bejsce otrzymała wyróżnienie w XX Sportowym Turnieju Miast organizowanym w ramach VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Koordynatorem Turnieju w Województwie Świętokrzyskim była Wojewódzka Komisja Turniejowa oraz Świętokrzyski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

 

PARTYCYPACJA- DYSKUTUJEMY, DECYDUJEMY DZIAŁAMY!!!!

 ...oto kilka zdjęć

W dniach 1 – 2 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach odbyły się warsztaty z mieszkańcami. Warsztaty zorganizowano w ramach projektu Partycypacja- dyskutujemy, decydujemy, działamy. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „ Bałt” oraz Fundacjom M.I.L.A. Warsztaty prowadziła Pani Agnieszka Książek.

Owocem dyskusji Władz Gminy, mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz członków Młodzieżowej Rady Gminy jest wypracowany plan zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bejsce.

Jednym z pomysłów - który jako pierwszy wejdzie w życie – jest organizacja Turnieju Sołectw- pomysł polegałby na tym, że mieszkańcy biorą udział w rozgrywkach w kilku dyscyplinach tj. piłka nożna, siatkówka, szachy, tenis stołowy, biegi przełajowe, bilard – wyniki rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach będą sumować się do ogólnej klasyfikacji. Wyniki  rozgrywek uzyskane w ramach Pucharu Wójta w piłkę nożną jako pierwsze będą zaliczały się do klasyfikacji generalnej!!!

 

GMINNE ZAWODY

SPORTOWO-POŻARNICZE – 29.06.2014 r.

 

29 czerwca 2014 r. o godz. 1500 na boisku sportowym w miejscowości Sędziszowice rozpoczęły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w których udział wzięło sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i jedna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z terenu Gminy  Bejsce. Poszczególne drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.

...oto kilkanaście zdjęć

Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego – st. kpt. Krzysztofa Jacha Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej st. kpt. Kazimierzowi Zabłotnemu uroczystego otwarcia zawodów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP  RP w Bejscach – Wójt Gminy Bejsce -  Józef Zuwała.

Obsługę techniczną zawodów sportowo-pożarniczych zapewnił skład sędziowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej:

- st. kpt. Kazimierz Zabłotny,

- st. kpt. Krzysztof Wojtasik,

- st. kpt. Adam Skrzela,

- st. asp. Marcin Oziębło,

- asp. Damian Węglowski

Po zsumowaniu wyników sztafety i ćwiczeń bojowych w klasyfikacji generalnej poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca:

W kategorii OSP:

I miejsce – OSP Sędziszowice (109,5 pkt)

II miejsce – OSP Piotrkowice (119,9 pkt)

III miejsce – OSP Królewice (122,0 pkt)

IV miejsce – OSP Bejsce (123,6 pkt)

V miejsce – OSP Czyżowice (126,4 pkt)

VI miejsce – OSP Morawianki (153,6 p

W kategorii MDP:

I miejsce – OSP Morawianki

 

Po odczytaniu protokołu komisji sędziowskiej nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary otrzymały drużyny uczestniczące w zawodach. Wręczenia nagród ufundowanych przez Wójta Gminy Bejsce dokonali Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Kazimierzy Wielkiej – Kazimierz Zabłotny i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku  OSP w Bejscach – Józef Zuwała.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej – st. kpt. Kazimierz Zabłotny bardzo wysoko ocenił przygotowanie miejsca przeprowadzenia zawodów i sposób ich organizacji.

Gospodarz Gminy Bejsce – Józef Zuwała na zakończenie podziękował wszystkim uczestnikom zawodów, kibicom oraz strażakom i mieszkańcom Sędziszowic za wzorową organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych.

 

 

 

Zaproszenie

Gmina Bejsce przystąpiła do projektu „Partycypacja – dyskutujemy, decydujemy, działamy” dotyczącego partycypacji społecznej czyli udziału obywateli w podejmowaniu ważnych decyzji dla Gminy.

Widząc potrzebę zmian w zakresie organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach partycypacyjnych poświęconych tej tematyce.

Warsztaty te odbędą się w dniach:

1 lipca 2014r. godz. 11:00-14:00 oraz 2 lipca 2014r. godz. 9:00-14:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach
w ramach warsztatów zostanie zapewniony bufet kawowy oraz gorący posiłek.


Dzięki wypracowanym wspólnie pomysłom uda nam się dobrze zagospodarować czas dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy.
 

Gminny Rajd Rowerowy 22 czerwiec 2014

22 czerwca 2014r. o godzinie 15.00 na placu targowym przy UG Bejsce zebrała się grupa cyklistów. Ponad 10 kilometrów mieli do pokonania mieszkańcy gminy Bejsce, którzy w niedzielne popołudnie ,pomimo niepewnej aury wystartowali w Gminnym Rajdzie Rowerowym.                            Przed wyjazdem na trasę zebrani wysłuchali instruktarzu dot. prawidłowego wyposażenia roweru oraz bezpiecznego zachowania się na drodze  cennych uwag udzielił  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej nadkom. Jacek Piwowarski, uczestnikom rajdu zostały rozdane odblaski, ufundowane przez Farmę Wiatrową Bejsce.

Konsekwencje nieprawidłowego zachowania na drodze zobrazowali zebranym strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Bejscach. Strażacy przeprowadzili akcję wydobycia z uszkodzonego w wypadku samochodu osoby poszkodowanej oraz udzielenia pierwszej pomocy przed lekarskiej.

Po pokazie ratownictwa technicznego grupa amatorów wypoczynku na dwóch kółkach w asyście policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji  st. post. Rafała Mazurka i post. Piotra Grzywy  oraz wyruszyła na trasę, peleton zamykała OSP z Bejsc.

Rajdu przebiegała przez miejscowości Grodowice i Czyżowice, przystankiem na trasie rowerzystów  „ Studzienka w Czyżowicach” - w przyszłości jeden z punktów na trasie  zaplanowanej już ścieżki turystyczno – rowerowej po Gminie Bejsce .  Sołtys miejscowości Czyżowice Pan Stanisław Książkiewicz opowiedział zebranym legendę o powstaniu „ Studzienki” i poczęstował wszystkich wodą.

...oto kilka zdjęć 

Rajd miał charakter otwarty, w przejażdżce mógł wziąć udział każdy od juniora do seniora.

Wśród blisko 50- cio osobowego peletonu znaleźli się również Wójt Gminy Bejsce Pan Józef Zuwała, Przewodniczący Rady Gminy Bejsce Pan Stanisław Marzec, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Bejsce Pani Bożena Górak, Sołtys wsi Czyżowice Pan Stanisław Książkiewicz oraz  Ksiądz Proboszcz parafii Bejsce Marek Zawłocki

Zwieńczeniem rajdu było wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku przygotowanym przez Młodzieżową Radę Gminy.

Wójt Gminy Bejsce wręczył pamiątkowe dyplomy i słodkości Najstarszemu Uczestnikowi Rajdu Panu Wiesławowi Kłos  , Najmłodszemu Uczestnikowi Rajdu  Mikołajowi Górakowi oraz Rodzinie  Czyżewskich w składzie mama Ewelina oraz córki Nikola i Nadia za najsilniejszy skład drużynowy.

 

 

Agencji Rynku Rolnego Informacja

Jeszcze tylko do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego
i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

Głównym celem udzielania takich dopłat jest zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego, a tym samym podniesienie poziomu jakości uzyskiwanej produkcji roślinnej. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA.

 

Zarówno formularze jak i warunki dostępne są również na stronie internetowej www.arr.gov.pl

 

17- ta rocznica nadania imienia

Samorządowej Szkole Podstawowej w Dobiesławicach

W dniu 19 maja 2014 r. w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach z okazji 17 - tej rocznicy nadania imienia odbyła się uroczysta akademia pod hasłem "Non omnis moriar". Udział w niej wzięli obok uczniów , nauczycieli i rodziców zaproszeni goście. Wśród nich kombatanci zrzeszeni w Ogólnopolskim Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich ze swoim sztandarem niesionym przez uczniów Gimnazjum z Czyżowic przybyłych razem z Dyrektorem Panem Piotrem Obrempalskim. Ponadto przybyli: ksiądz Proboszcz parafii Rachwałowice, przedstawiciele rodziny Patrona Panie Agata Haruza i Bożena Jesoinka, Pani Ilona Beruś Sekretarz UG w Bejscach, radna Powiatu kazimierskiego Pani Krystyna Wicher, radni Gminy Bejsce Panowie Ryszard Dzubek i Ryszard Józefczyk, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Gen. Franciszka z Kamińskiego w Bejscach wraz z Panią Dyrektor Jolantą Anielską, poczet sztandarowy OSP Sędziszowice z prezesem Stanisławem Staniszewskim.

           Zebranym uczniowie zaprezentowali inscenizację przygotowaną pod kierunkiem nauczycieli: Magdaleny Świderskiej, Janusza Leszczyńskiego i Jadwigi Woźniak. Oprócz przypomnienia sylwetki Patrona członka ruchu oporu (BCh) w treści inscenizacji znalazły się odniesienia do obchodzonych w tym roku rocznic w tym 70 - tej rocznicy utworzenia tzw. Republiki Pińczowskiej. Zaprezentowane zostały fragmenty filmów dokumentalnych z wypowiedziami świadków tamtych wydarzeń i mapa zasięgu republiki. Okruchy wspomnień z tego okresu przedstawił obecny na spotkaniu Pan Stanisław Mazurek żołnierz BCh uczestnik wydarzeń.

          We fragmentach poezji, oprawie muzycznej, słowie wiążącym i w scenografii oraz w prezentacjach multimedialnych pojawiły się również odniesienia do rocznic: wybuchu Powstania Warszawskiego, wybuchu I i II wojny światowej.

         Dyrektor Szkoły Waldemar Woźniak w swoim wystąpieniu do zebranych wspomniał także o zbieżności dat 18 maja 1997 - nadania szkole imienia i 18 maja 1944 - bitwa pod Monte Cassino. Wspólnie z dziećmi wyjaśnił również znaczenia i pochodzenie hasła przewodniego akademii "Non omnis moriar - Nie wszystek umrę" i ukryte w nim przesłanie dla współcześnie żyjących.

 

Waldemar Woźniak

Dyrektor SSP w Dobiesławicach

 

 

Plebiscyt Euro-Gmina 2013/2014

 

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP

INFORMACJA DLA MŁODZIEŻY

... CZYTAJ WIĘCEJ.


 

SPRAWOZDANIE Z ZAWODÓW SPORTOWYCH W RAMACH TURNIEJU

MIAST I GMIN ODBYTEGO W DNIACH 18 DO 23 MAJA 2014 ROKU NA TERENIE GMINY BEJSCE

...oto link do sprawozdania

 

 

ŚWIĘTO SZKOŁY

W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W

 DOBIESŁAWICACH

 

19 maja 2014r. w Samorządowej Szkole Podstawowej w Dobiesławicach im. Edwarda Haruzy odbyło się coroczne Święto Szkoły.

Obok nauczycieli , uczniów i rodziców w uroczystości udział wzięli przedstawiciele Zarządu Gminnego OZŻBCH, przedstawiciele Rady Gminy Bejsce, Sekretarz Gminy Bejsce, Dyrektorzy SSP Bejsce i Publicznego Gimnazjum w Czyżowiach, poczet sztandarowy SSP Bejsce i poczet Sztandarowy Publicznego Gimnazjum  w Czyzowicach, który przybył ze sztandarem OZŻBCH.

Honorowymi gośćmi byli członkowie rodziny Haruzów  z Sędziszowic.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości do kaplicy, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji szkoły,  następnie zapalono znicze pod „ Dębem Katyńskim „ i „ Jodłą Papieską”.

Dalsza część uroczystości odbyła się już w murach szkoły. Głównymi treściami uroczystej akademii były :

-  70 rocznica Rzeczpospolitej Partyzanckiej zwanej również Republiką Pińczowską

- 75 rocznica wybuchu wojny

- wspomnienie sylwetki patrona szkoły Pana Edwarda Haruzy- zamordowanego za działania konspiracyjne,

- wspomnienie rocznicy utworzenia Armii Krajowej, Akcji Burza i Powstania warszawskiego,

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości grono pedagogiczne, uczniowie zostali ugoszczeni poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców.

 

 

 

 

http://www.tapetus.pl/obrazki/n/76239_ludek-szachy.jpgOTWARTY TURNIEJ

SZACHOWY

DLA

MIESZKAŃW GMINY BEJSCE 

 

O PUCHAR

DYREKTORA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

http://www.tapeta-szachy.na-pulpit.com/zdjecia/szachy.jpegW CZYŻOWICACH

...OTO KILKA ZDJĘĆ

18.05.2014

GODZINA 14:00

PUBLICZNE GIMNAZJUM W CZYŻOWICACH

http://bi.gazeta.pl/im/3/10962/z10962893Q,Szachy.jpgTURNIEJ ROZGRYWANY BYŁ SYSTEMEM SZWAJCARSKIM

 

 

 

 

 

Konstytucja 3 maja - Gmina Bejsce 2014

 

3 Maja 2014 roku na terenie Gminy Bejsce uroczyście obchodzono 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączoną z Dniem Strażaka .

Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w Kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Bejscach. We Mszy Świętej  udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy w Bejscach z Wójtem Panem Józefem Zuwałą , poczty sztandarowe: SSP w Dobiesławicach, SSP w Bejsach oraz poczet sztandarowy z Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach ze sztandarem Batalionów Chłopskich, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy: OSP Bejsce, OSP Czyżowice, OSP Królewice, OSP Morawianki, OSP Piotrkowice, OSP Sędziszowice, poczet sztandarowy PSL-u oraz  mieszkańcy Gminy Bejsce.

Po Mszy Świętej uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach w barwnych, właściwych dla ówczesnej epoki strojach, przy dźwiękach pieśni patriotycznych opowiedzieli zebranym historię rozbiorów Rzeczpospolitej.

W drugiej części obchodów Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Bejscach – Józef Zuwała złożył najlepsze życzenia strażakom ochotnikom w związku z przypadającym 4 maja świętem ich patrona  - Świętego Floriana. Podziękował wszystkim druhom za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie, za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, za skuteczność działań mimo coraz większych wyzwań i zagrożeń.

Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała nawiązał także do rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wspomniał o potrzebie kultywowania tradycji związanych z obchodami tak niezwykłego wydarzenia  z historii Polski :  ” ...wolność nie dana jest nam na zawsze , musimy pamiętać o tym, że to my mamy wpływ na to, że Nasza Ojczyzna się rozwija. Dbajmy o to, by ziemie polskie z tak wielkim trudem zdobywane i chronione przez naszych przodków, na zawsze zostały w naszych rękach. W naszym wspólnym interesie jest , by przyszłość polskiego narodu jaką jest młodzież nie szukała szczęścia poza granicami kraju, stwórzmy im tu godne warunki do życia ...bo w ojczyźnie chcieli żyć , mieszkać i zakładać rodziny...”

Pan Wójt złożył podziękowania  gronom pedagogicznym szkół podstawowych i gimnazjum za przygotowanie dzieci i młodzieży do obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3- go Maja.

Szczególne podziękowania należą się kadrze SSP w Bejsach oraz rodzicom małych aktorów za przygotowanie inscenizacji.

Na uznanie zasługuje również Gminna Orkiestra Dęta, która zadbała o oprawę muzyczną uroczystości.

 ...oto kilka zdjęć

 

 

 

 

Wiceprezes Rady Ministrów,

Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński w Bejscach

W dniu. 28.04.2014r. Gminę Bejsce odwiedził niespodziewany gość.
Wizytę roboczą tutejszym Władzom złożył Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński. Podczas tych krótkich odwiedzin szczególne zainteresowanie Pana Ministra wzbudził szereg inwestycji realizowanych przez gminę między innymi dzięki środkom pochodzącym z funduszy unijnych.
Pomimo licznych obowiązków Wiceprezes znalazł czas by porozmawiać z pracownikami Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego i Poczty o ich codziennych obowiązkach i troskach, z zainteresowaniem wysłuchał również petentów- mieszkańców gminy Bejsce odwiedzających podczas jego pobytu siedzibę Urzędu.
Wizytę zwieńczyło wspólne pamiątkowe zdjęcie. 

VIII EDYCJA KONKURSU

EUROPEJSKIE NAGRODY PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014

 

 

Szczegółowe informacje nt. Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości, zasady uczestnictwa w Konkursie, w tym obowiązujący formularz zgłoszeniowy, są dostępne do pobrania na stronie internetowej tut. Urzędu: www.sejmik.kielce.pl (zakładka: Konkursy).

Wypełnione i podpisane formularze wraz z niezbędną dokumentacją należy dostarczyć w formie elektronicznej (na płycie CD) do regionalnego punktu zgłoszeń, którego rolę w naszym województwie pełni Oddział Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego, funkcjonujący w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, IV piętro, pokój nr 401) oraz przesłać maiłem na adres: iwona.cbmielewska-biskup@seimik.kielce.pl, w terminie do dnia 31 marca 2014 roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji nt. Konkursu, proszę o kontakt z Panią Iwoną Chmielewską-Biskup z tut. Urzędu, tel. 41 365 81 83.

 

 

Urząd Gminy w Bejscach, 28-512 Bejsce 252, tel: 41 3511010, 41 3511610, fax:41 3511010wew22, e-mail:ugbejsce@poczta.onet.pl, Aktualizacja: mgr inż.Leonard Wdowik

Zapraszamy do zwiedzania Gminy Bejsce i jej okolic

STRONA GŁÓWNA     |     SERWISY     |     AKTUALNOŚCI     |     NASZA GMINA     |     SAMORZĄD     |     INNE