Nowa strona 1

                   Gmina Bejsce

              

 

Strona Główna

Aktualności

Archiwum

Położenie

Historia

Kontakt

Sołectwa

OSP Gminy

Gmina i liczby

Oświata

Fotogaleria

Strat. rozwoju

Sport

Rozkład PKS

Kultura

Opieka medy.

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA NASZEJ STRONY O GMINIE I OKOLICY

 
 
 Biuletyn Informacji Publicznej
 

Oficjalny serwis internetowy Gminy Bejsce

 

Samorząd

Rada Gminy

Władze Gminy

Urząd Gminy

Pomoc społecz.

BIP Gminy

Jedn organiza

Zak.Gosp.Kom.

Kontakt

Ogłoszenia

Praca Urzędu

 

Oświata

 

 

 

 

Ile jest szkół w Polsce i ilu uczęszcza do nich uczniów?
             Jakie wykształcenie i jaki staż mają nauczyciele?
 Ile wynoszą wydatki na oświatę i jaki ich procent pochłaniają płace?
        Jak wygląda budżet polskiej oświaty na tle innych krajów ?


Znalezienie wiarygodnych informacji o oświacie nie zawsze jest łatwe, są one bowiem rozproszone po różnych publikacjach. Aby ułatwić zainteresowanym znalezienie potrzebnych danych, zebraliśmy najważniejsze z nich w witrynie Oświata w liczbach. Przedstawiliśmy przede wszystkim liczby i wykresy oraz wnioski z badań. Dane statystyczne będą uaktualniane w miarę ukazywania się nowych materiałów.

 

 

 

 

Na terenie Gminy Bejsce istnieją następujące

Placówki Oświatowe:

Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach.

28 - 512 Bejsce

tel: (041) 3511072

Dyrektor

mgr inż. Piotr Obrempalski

Strona internetowa:

www.gimnazjumczyzowice.strefa.pl


**********************************************

Samorządowa Szkoła Podstawowa

w Bejscach

28 - 512 Bejsce.

tel: (041) 3511009

Dyrektor

mgr Jolanta Anielska

Strona internetowa

http://sspbejsce.pl

*********************************************


Samorządowa Szkoła Podstawowa

w Dobiesławicach.

28 - 512 Bejsce.

tel: (041) 3511041

Strona internetowa:

http://sspdobieslawice.szkolonastrona.pl

Dyrektor

mgr inż. Waldemar Woźniak

*********************************************

Samorządowe Przedszkole

w Bejscach

28 - 512 Bejsce

tel: (041) 3511009

*********************************************

Centrum Edukacji Ustawicznej

Skalbmierz

oddział

w Piotrkowicach

28 - 512 Bejsce.

tel: (041) 3511012

Dyrektor

dr Elżbieta Męcina-Bednarek

 

****************************************************

Na terenie Gminy Bejsce wybudowano nowe boisko

wielofunkcyjne na terenie Publicznego Gimnazjum

w Czyżowicach.

Zdjęcia z okresu budowy.

 

Zdjęcia z odbioru technicznego.

****************************************************

 

 

***********************

Komisja Edukacji Narodowej (KEN) (pełna nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca) – centralny organ władzy oświatowej powołany w Polsce przez sejm rozbiorowy 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.

Komisja była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Została powołana głównie dlatego, że do 1773 edukacja podstawowa i średnia były w Rzeczypospolitej organizowane i kontrolowane przez zakon jezuitów. System stworzony przez jezuitów funkcjonował całkiem sprawnie, choć cechował go swoisty konserwatyzm i nietolerancja religijna. W 1773 zakon jezuitów został nagle rozwiązany przez papieża Klemensa XIV, co w Polsce zagroziło całkowitym upadkiem edukacji, ale też dało impuls do głębokich reform szkolnictwa.
***************************

 

Strona Główna