Oficjalny serwis internetowy Gminy Bejsce   * 90 lat OSP Bejsce *
 
Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor polski
 

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Ksiązka telefoniczna mieszkańców

    Wrota świętokrzyskie

  e - świętokrzyskie

Perły Ponidzia
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 lat OSP

         Bejsce                                 

 

90 - lecie Ochotniczej Straży

 Pożarnej w Bejscach

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w BEJSCACH

serdecznie zaprasza na Uroczystość Jubileuszową w Bejscach
90 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej oraz poświęcenia samochodu strażackiego
Uroczystość odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2013 roku o godzinie 16:00 na placu Remizy OSP w Bejscach.

Program uroczystości:
15:30 Zbiórka jednostek OSP i pocztów sztandarowych na placu Rolmet w Bejscach.

 15:50 Przemarsz na plac uroczystości.
16:00 Polowa Msza święta.
17:10 Otwarcie uroczystości, powitanie zaproszonych gości:
- przedstawienie kroniki jednostki,
- wręczenie medali i odznaczeń
- wystąpienia okolicznościowe
18:00 Defilada pocztów sztandarowych i jednostek OSP.

18:15 Wpis do księgi pamiątkowej.

19:00 Zabawa taneczna

*********************************************************************

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 90-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  W BEJSCACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

 

W dniu 4 sierpnia 2013 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Bejscach obchodziła jubileusz 90-lecia założenia jednostki połączony z przekazaniem OSP Bejsce lekkiego samochodu gaśniczo-ratowniczego Ford Transit. Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą Świętą, którą odprawił ksiądz Stanisław Kostucha.

Udział w uroczystości wzięli m.in.:

·        Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kielcach, Poseł Mirosław Pawlak,

·        Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP  w Kazimierzy Wielkiej, Starosta Kazimierski Jan Nowak,

·        Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych            w Bejscach, Wójt Gminy Bejsce  Józef Zuwała,

·        Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kazimierzy Wielkiej, Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Tadeusz Knopek,

·        Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych            w Opatowcu, Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk,

·        Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Tadeusz Kowalczyk,

·        Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej   w Kazimierzy Wielkiej mł. bryg. Janusz Buła,

·        Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej nadk. Jacek Piwowarski

·        Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego Adam Stoksik,

·        Radna Powiatu Kazimierskiego Krystyna Wicher,

·        Radny Powiatu Kazimierskiego Marek Pluta,

·        Radni Gminy Bejsce,

·        poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych,

·        orkiestra dęta z Bejsc,

·        mieszkańcy Bejsc oraz okolicznych miejscowości.

 

 

...oto wszystkie zdjęcia z 90 lecia OSP Bejsce

Uroczystość prowadziła sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bejscach, inspektor UG Bejsce - Joanna Michalska oraz sekretarz ZOP ZOSP RP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Krzysztof Wojtasik
Po Mszy Świętej kpt. Krzysztof Wojtasik oraz Prezes ZOP ZOSP RP w Kazimierzy Wielkiej Jan Nowak dokonali przeglądu pododdziałów.
Prezes OSP Bejsce dh Edward Krupa serdecznie przywitał przybyłych gości, wszystkich druhów i mieszkańców gminy oraz przedstawił wszystkim zebranym historię jednostki.
Zasłużeni druhowie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Bejsce uhonorowani zostali medalami i zaszczytnymi odznaczeniami.


Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie uchwałą nr 42/5/2013 z dnia 16 maja 2013 roku odznaczyło „PO RAZ DRUGI ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” druhów:
1. Józef Zuwała
2. Tadeusz Paś

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach uchwałą nr 7/0/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. odznaczyło „ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” druha:
1. Paweł Kłos

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach uchwałą nr 7/0/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. odznaczyło „SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” druhów:
1. Kamil Pietras
2. Jarosław Banaś
3. Artur Wielgus

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach uchwałą nr 7/0/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. odznaczyło „BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” druhów:
1. Adam Niedźwiedź
2. Robert Głowacz
3. Janusz Głowacz
4. Bogusław Sowa
5. Mateusz Banaś
6. Robert Sowa

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kazimierzy Wielkiej przyznało „ODZNAKĘ STRAŻAK WZOROWY” dla następujących druhów:
1. Krzysztof Kałat
2. Piotr Ciochoń
3. Janusz Mucha
4. Rafał Szuba
5. Jacek Macheta
6. Janusz Grudzień
7. Paweł Kociński
8. Mariusz Kołodziej
9. Tomasz Oracz
10. Dawid Makuła
11. Paweł Paś
12. Tomasz Szuba
13. Hubert Błaszkiewicz


Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach przyznało „ODZNAKĘ ZA WYSŁUGĘ LAT” dla następujących druhów:
1. Wiesław Rusek
2. Józef Wielgus
3. Dariusz Łucka
4. Tadeusz Paś
5. Włodzimierz Szuba

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach przyznało „BRĄZOWĄ i SREBRNĄ ODZNAKĘ - MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA” dla następujących druhów:
1. Wojciech Idziak
2. Jakub Szuba
3. Tomasz Rusek
4. Dawid Kowalski
5. Szymon Uchto
6. Przemysław Kurek
7. Dawid Macheta
8. Wojciech Sych


Wójt Gminy Bejsce na ręce Naczelnika OSP Bejsce – Tadeusza Pasia złożył „Akt przekazania” samochodu ratowniczo-gaśniczego Ford Transit, zakupiony ze środków budżetu gminy Bejsce oraz Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie.
Bardzo widowiskową częścią uroczystości było przekazanie kluczyków i dowodu rejestracyjnego samochodu ratowniczo-gaśniczego członkom OSP Bejsce. Ojcowie chrzestni samochodu – Teresa i Witold Kłosowie dokonali uroczystego przecięcia wstęgi na samochodzie oraz nadali samochodowi imię „JÓZEF” – na cześć zmarłego Józefa Szuby długoletniego prezesa jednostki OSP Bejsce. Druh – Jacek Macheta po odbiorze dokumentów i kluczyków przy głośnym aplauzie publiczności dokonał uruchomienia samochodu oraz sprawdzenia sygnałów świetlnych i dźwiękowych.


Gospodarz Gminy Bejsce – Józef Zuwała podziękował wszystkim druhom z OSP Bejsce za pomoc niesioną potrzebującym. Życzliwe słowa w stronę strażaków z Bejsc skierowali także: poseł Mirosław Pawlak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, starosta kazimierski Jan Nowak, radni powiatowi: Krystyna Wicher i Adam Stoksik, z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej mł bryg. Janusz Buła, Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk. Prezes OSP Bejsce od zaproszonych gości otrzymał dla jednostki pamiątkowe grawery, puchary, podziękowania i życzenia.


Po przemówieniach okolicznościowych zaproszonych gości Prezes OSP Bejsce uroczyście zakończył obchody, dziękując wszystkim za przybycie i zapraszając na część artystyczną uroczystości w trakcie której zaprezentowały się zespoły wokalno-instrumentalne z Bejsc oraz panie z Gabułtowa. Obchody 90-lecia OSP Bejsce zakończyła zabawa taneczna „pod chmurką”, na której goście i mieszkańcy bawili się do białego rana.


 

Urząd Gminy w Bejscach, 28-512 Bejsce 252, tel: 41 3511010, 41 3511610, fax:41 3511010wew22, e-mail:ugbejsce@poczta.onet.pl, Aktualizacja: mgr inż.Leonard Wdowik

Zapraszamy do zwiedzania Gminy Bejsce i jej okolic

STRONA GŁÓWNA     |     SERWISY     |     AKTUALNOŚCI     |     NASZA GMINA     |     SAMORZĄD     |     INNE